На 30 май 2019 г. в гр. Пловдив, Археологически подлез (т. нар. Подлез на Понеделник пазара) се откри първата по рода си Художествена галерия с произведения на изкуството, дело на напълно незрящи и зрително затруднени творци от цяла България. Инициативата е част от проект на Националния център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Равни шансове“. Проектът се фокусира върху иновативни и комплексни услуги, насочени към физическата, професионална, социална и културна интеграция на лицата със зрителни увреждания и популяризиране сред обществото на техните таланти и умения.

В Галерията са изложени образци на модерната живопис, както и художествени керамични и грънчарски изделия – пана, мозайки, отливки, човешки фигури, предмети от бита.

Живописта е представена от маслени картини от различни творци, повечето от които напълно самоуки, както и от картини, изработени чрез древната живописна техника енкаустика (рисуване чрез горещ восък).

Художествената керамика също е изработена от лица със зрителни затруднения в грънчарската работилница към НЦРС, където незрящите творци се обучават и упражняват в работата с глина и керамика.

момент от прожекцията на филма На 16.5.2019 г. Националният център за рехабилитация на слепи проведе първата по рода си филмова прожекция, интерпретирана за зрително затруднени лица. Инициативата се проведе в рамките на проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР, Процедура „Равни шансове“.

 

 

момент от прожекцията на филма На прожекцията присъстваше гост-демонстратор от ЦСРИ „Светлина“, гр. София, който интерпретира класическата екранизация „Усещане за жена“ от 1992 г. с Ал Пачино, получил награда Оскар за изиграната от него роля на незрящ армейски полковник. Близо 30 зрителнозатруднени лица получиха възможността пълноценно да изживеят филма, потапяйки се във фабулата и атмосферата му, и разбирайки го в степен, която до този момент не бяха постъпили. Колегата от ЦСРИ „Светлина“ обучи експерти от НЦРС, които ще осъществяват и за в бъдеще подобни прожекции на популярни филми, интерпретирайки ги за клиентите на НЦРС.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 14.02.2019 г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

На нея присъстваха Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, Веска Събева - председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

На 12.02.2019 г. се проведе среща на Министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с Омбудсмана на РБългария, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: „Системата ни убива всички“ и „Системата ни убива“, представител на СЗО за България.

Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участниците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от Министерството на здравеопазването за лицата, преминали през системата на ТЕЛК след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018 г.

Предложението за Наредба за медицинската експертиза и шестмесечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК можете да прочетете тук.