На 30.9. и 1.10.2019 г. в хотел "Кендрос", гр. Пловдив се проведе двудневен обучителен семинар с ресурсни сътрудници на НЦРС на тема „Основна рехабилитация на зрително затруднени лица“  в рамките на проект „Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив“. В него взеха участие над 30 участника от цялата страна – ресурсни сътрудници на НЦРС. Сред разглежданите теми бяха предоставяните в НЦРС услуги по Ориентиране и мобилност, Полезни умения, Брайлова грамотност, Информационни технологии, Зрителна рехабилитация, Професионално обучение и Обучение по активно поведение на пазара на труда. Присъстващите с интерес откликнаха на представените теми, като се включиха в ползотворна дискусия с експертите на Центъра.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 26.9.2019 г. в Културен център Тракарт в подлез Археологически в гр. Пловдив се проведе Обучителен семинар за музейни работници и галеристи на тема „Достъпът на зрителни затруднени лица до историческо и културно наследство“, организиран от НЦРС и Тракарт в рамките на проект BG05М9ОР001-2.011-0001 “Разширяване дейността на Център ВИП към НЦРС – Пловдив”

На семинара присъстваха представители на Етнографския музей в гр. Пловдив, Културен център Тракарт, Асоциацията на екскурзоводите, Регионален исторически музей в гр. Пловдив и Археологически комплекс Малка раннохристиянска базилика.

На 19 септември 2019г. от 18:30ч. в пространството на Приключенски център Младежки хълм в Пловдив, ще бъде представен проект Позитив.

Проектът представя няколко профила на хора с нарушено зрение под формата на аудио визуални инсталации.

Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора, в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.
Артистичните компоненти са замислени така, че хора със зрителни увреждания да вземат участие в процеса на създаването им. В процеса се включиха: Галина Кръстева, Светослав Цветков, Панчо Карамански и Богомил Кърков.

Един от акцентите на проекта е звуковата инсталация, свързана с ехолокацията. Създадена е под формата на игра и има експериментален характер. Тя може да бъде видяна и изпробвана от 19 до 24 септември в Приключенски център Младежки хълм, Пловдив. От 25-ти ще бъде позиционирана в Национален Център за рехабилитация на слепи, Пловдив, където ще бъде и официалната презентация.

На 17.9.2019 г. в арт-галерията по проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“ се проведе социалният експеримент „Кафе на тъмно“, преминал с голям интерес от страна на посетителите. Гостите на галерията имаха възможността да сложат черни очила, ограничаващи на 100% зрението им, като по този начин се потопиха в света на напълно незрящите. След което, съпътствани от асистент, изпиха по чаша кафе и се подкрепиха с дребни сладки, докато обсъждаха проблемите на зрително затруднените хора и предизвикателствата в ежедневието им. Участниците изразиха чувствата и впечатленията си в албума за отзиви, като преобладаващото усещане сред тях беше изненада от силното и всепоглъщащо чувство на безпомощност, което са изпитали.