На 27 февруари в Културен център Тракарт, гр. Пловдив, се проведе втората част на обучението за обучители по проект VIVIEN за предотвратяване на полово базирано насилие и подпомагане на жертвите от него. Участници бяха представители на НЦРС, гр. Пловдив, Фондация „Очи на четири лапи“, Университета в гр. Парма, Италия, Университета по приложни науки в Сатакунта, Финландия, организацията BABE от Хърватия. В рамките на обучението бяха представени партньорските организации, техните практики и модели за превенция и справяне с насилието над жени, законодателството в различните държави по отношение насилието, базирано на пола и сексуалната ориентация, както и се проведоха упражнения за увеличаване на емпатията и повишаване разбирането на емоциите.

 В седмицата между 18 и 22 ноември, 2019 г. в гр. София се проведе вторият международен семинар по проект V.I.V.A. по програма Erasmus +. Проектът е насочен към развиване на предприемаческа култура, знания и поведение у млади лица със зрителни затруднения и включва партньорски организации от България, Гърция, Исландия, Италия, Белгия и Румъния. В семинара участваха множество представители на целевата група, които в рамките на различни интерактивни уъркшопове получиха възможността да изградят и подобрят своята увереност и мотивация за кариерно развитие, както и да идентифицират възможности за инициативи в сферата на социалното предприемачество, придружени от практически умения.

На 4. 12.2019 г. в арт-галерията по проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“ се проведе за втори път социалният експеримент „Кафе на тъмно“. И този път събитието предизвика интерес сред посетителите. Гостите на галерията имаха възможността да сложат черни очила, симулиращи тотална слепота, като по този начин изпитаха за кратко какво е да си незрящ. След което, съпътствани от асистент, изпиха по чаша кафе и се подкрепиха с дребни сладки, докато обсъждаха проблемите на зрително затруднените хора и предизвикателствата в ежедневието им. Участниците изразиха чувствата и впечатленията си в тетрадката за впечатления. Те бяха изненадани от това как се променят възприятията им, когато зрението липсва.

Кметът на "Тракия" Костадин Димитров присъства на старта на кампанията за безплатни очни прегледи на малчугани от подготвителните групи в детските градини в района. Тя е под надслов "Весели очички" и започна от детска градина "Десислава" с директор Жана Петрова. Инициативата се организира за поредна година от Лайънс клуб и Националния център за рехабилитация на слепи в партньорство с районното кметство.

"Бих искал да Ви благодаря за благородната ви дейност, насочена към здравето на нашите деца. Профилактиката на зрението от ранна възраст е изключително важно, особено в този дигитален свят", заяви кметът Костадин Димитров.

Прегледите се правят след писмено съгласие на родителите. Те се извършват с модерен медицински апарат, който наподобява фотоапарат и чрез звуков сигнал привлича вниманието на децата.  При констатиране на отклонения в параметрите на зрението се уведомяват родителите за по-нататъшни консултации със специалисти и назначаване на адекватно лечение.

На събитието присъстваха заместник-кметът на "Тракия" Веселина Стоянова и началникът на отдел "Образование, социална и европейска политика" Лиляна Власова.

НЦРС отбеляза Международният ден на белия бастун (15-ти октомври) с провеждането на Ден на отворените врати. Центърът беше посетен от Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, Изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" Румяна Петкова, кандидата на ГЕРБ за кмет на Пловдив Здравко Димитров, кмета на район Източен в гр. Пловдив Николай Чунчуков, председателя на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, журналисти от различни национални и местни медии.

Посетителите бяха запознати с историята, структурата, дейността и предоставяните услуги от страна на НЦРС и разгледаха материалната база, срещнаха се с различни клиенти и ползватели на Центъра. Посетиха и наблюдаваха занятия по Готварство, Зрителна рехабилитация, Полезни умения, Ориентиране и мобилност, Арт-терапия, професионално обучение в Масаж, спортни занимания, диагностика на детското зрение с апарат от последно поколение, Брайлово ограмотяване и отпечатване. Запознаха се с незрящи творци, художници, спортисти, деца и възрастни, чуха техните наболели проблеми и се ангажираха с подкрепа и съдействие за тяхната и на Центъра кауза.