Национално представителни организации на и за хората с увреждане се срещат днес с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, в продължение вече на 25 години е официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, днес ще се проведе среща с ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ в 17.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. В срещата ще участва г-жа Деница Димитрова и се очаква да се включи и г-жа Мая Манолова, председател на коалицията. На срещата ще се обсъдят позициите, които ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме“ ще отстоява в областта на:

  • приобщаващото образование;
  • здравеопазването;
  • социалните услуги и подпомагане;
  • трудово и пенсионно законодателство;
  • други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

Сдруженията-членове на  Националния съвет за хората с увреждания представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, поемат ангажимента да ги запознаят с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в България на съответните партии и кандидат-президентски двойки.

По време на срещите ще споделят натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и ще обсъдят политиките за повишаване на качеството на техния живот.

Следващата планирана среща ще се проведе с коалицията ГЕРБ – СДС на 2 ноември 2021, вторник, от 10:00 ч. на бул. „Дондуков“ 11, ет. 6. От страна на  ГЕРБ – СДС ще участват г-жа Деница Сачева и проф. д-р Костадин Ангелов.

Работни моменти от срещатаОт 25 до 29 октомври, 2021 екип на НЦРС взе участие в първата международна среща и обучение по проект EARLY. Събитието се проведе в Институт Монтеклер, Анже, Франция.

Проектът е насочен към изучаване на ранната интервенция за деца със зрителни увреждания в страните партньори. Всеки партньор по проекта представи проведени обширни интервюта на родители на деца със зрителни увреждания.

По време на срещата беше направено обобщение на интервютата. Бяха направени презентации на  6 клинични случая на деца със зрителни увреждания, а именно:

Момент от срещатаНа 29 и 30 октомври в град Пазарджик се проведе двудневно обучение на отбора по шоудаун към ОСКСГ "Марица", гр. Пловдив. Ръководителят на клуба Шабан Якубов заведе 5-има участници, а като придружител и в ролята на съдия беше служителят на НЦРС Христо Грозев. Посрещнати бяхме топло от Николай Тодоров и Зоя Гудева от пазарджишкия клуб, а по-късно се присъедини и Божидар Чергаров.

Опитните наши домакини ни запознаха с правилата и тънкостите в играта. След теорията се проведоха демонстративни игри - отборно и по единично. В тях се отличи Васил Атанасов, който много впечатли домакините. Останалите играчи също демонстрираха бърз напредък.

На следващия ден се проведе втора тренировка, с по-голямо желание. Проведената игра между Николай и Васил беше рядко оспорвана, с много обрати и накрая опитът си каза тежката дума и Николай спечели.

Клубовете се разделиха с обещания за нови срещи и продължаване на бъдещото сътрудничество помежду им.

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждане за партньор в политиките си

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с БСП на 27 октомври 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки  в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания, и в нея още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт, Българска асоциация “Диабет“.

Национално представителни организации на и за хората с увреждания провеждат поредица от срещи с политически партии и кандидат-президентски двойки

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт на Министерски съвет, в продължение на 25 години сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, инициираме провеждането на поредица от срещи с кандидат-президентските двойки и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите, които ще отстояват в областта на:

Ø  приобщаващото образование;

Ø  здравеопазването;

Ø  социалните услуги  и подпомагане;

Ø  трудово и пенсионно законодателство;

Ø  други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.

По време на срещите планираме и да споделим натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и да обсъдим политиките за повишаване на качеството на техния живот.

С активната си работа през последните години ние успяхме поне да запазим вече постигнатото досега, но смятаме, че трудностите, които срещаме в развитието на една по-добра и приобщаваща среда, могат да бъдат преодолени и чрез заявяването на ясна политическа воля и отговорност от страна на всички институции и политически партии.

Първата планирана среща ще се проведе с представители на БСП на 27 октомври 2021, сряда, от 15.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11.