Присъстващите внимателно слушат презентациятаНа 16.9.2020 г. в хотел Империал, гр. Пловдив, се проведе организираното от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ информационно събитие за разпространение на резултатите по проект „Спорт за всички“, съфинансиран по програма Еразъм+, на което присъстваха и експерти от НЦРС. На събитието беше предоставена информация за същността и резултатите от проекта, за партньорските организации, които го изпълняват, както и се споделиха добри практики от работата на спортни рехабилитатори и треньори с деца с увреждания.

„Спорт за всички“ е проект, насочен към подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности за деца и младежи с увреждания. Работната програма на семинара включваше тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии спрямо нуждите им.

Основна тема на събитието беше демонстриране и предоставяне за безплатно ползване на База данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации; Учебна програма и учебни материали; Мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на учителя/треньора при оценяването на изучения материал и Мобилно приложение за обучение, интегрирано през онлайн портал.

Подробна информация за проекта, както и всички безплатни ресурси и интелектуални продукти по него, можете да намерите и свободно използвате на адрес www.st4all.eu

От 10 септември 2020 г. стартира кампанията „Образование за всяко дете“ – съвместна инициатива на търговска верига Фантастико и УНИЦЕФ в България. Кампанията ще продължи до 14 октомври 2020 г. и ще обхване 43 супермаркета на веригата, като клиентите ще имат възможност да направят дарение в размер на 1 лв, без да това да бъде непременно обвързано с покупка.  Със събраните средства УНИЦЕФ, заедно със свои партньори, ще разработи първата приобщаваща дигитална образователна платформа в страната. Тя ще предоставя адаптирани образователни ресурси за специфичните нужди на всяко дете и ще улесни взаимодействието между специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди), учители, родители и деца, особено за живеещи в отдалечени райони, далеч от областния град, където липсва по-редовен контакт. Предвижда се платформата да заработи до края на 2020 г. като в първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3300 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

Източник: www.unicef.org

На 6 септември 2020 НЦРС взе участие в Международна конференция "ВКЛЮЧВАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА БАЛКАНИТЕ - ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ (ENIBB)". Поради усложнената обстановка, предизвикана от КОВИД 19, конференцията беше проведена с ограничен състав и с включвания онлайн. В ранните часове поне 80 души бяха успели да се съберат за да изслушат презентацията на Александрина Костова. Тя предизвика голям интерес и с филма за дейността на Центъра и за перспективите за работа пред незрящите хора. Бяха зададени много въпроси, на част от които поради ограниченото време беше отговорено персонално.

Материал за конференцията може да изтеглите от тук.

На 16.7.2020 г. в сградата на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на филма „Да срещнеш Джо Блек“. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на посетителите и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на още такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.

Проф. Радулов изнася своя докладНа 2.07.2020г. в Бест Уестърн Сити Хотел в гр.София се проведе работна среща, като част от проекта „Визия за Зрение“.

    Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

   От българска страна взе участие сдружение РЕТИНА БЪЛГАРИЯ.