Работни моменти от срещатаОт 25 до 29 октомври, 2021 екип на НЦРС взе участие в първата международна среща и обучение по проект EARLY. Събитието се проведе в Институт Монтеклер, Анже, Франция.

Проектът е насочен към изучаване на ранната интервенция за деца със зрителни увреждания в страните партньори. Всеки партньор по проекта представи проведени обширни интервюта на родители на деца със зрителни увреждания.

По време на срещата беше направено обобщение на интервютата. Бяха направени презентации на  6 клинични случая на деца със зрителни увреждания, а именно:

Момент от срещатаНа 29 и 30 октомври в град Пазарджик се проведе двудневно обучение на отбора по шоудаун към ОСКСГ "Марица", гр. Пловдив. Ръководителят на клуба Шабан Якубов заведе 5-има участници, а като придружител и в ролята на съдия беше служителят на НЦРС Христо Грозев. Посрещнати бяхме топло от Николай Тодоров и Зоя Гудева от пазарджишкия клуб, а по-късно се присъедини и Божидар Чергаров.

Опитните наши домакини ни запознаха с правилата и тънкостите в играта. След теорията се проведоха демонстративни игри - отборно и по единично. В тях се отличи Васил Атанасов, който много впечатли домакините. Останалите играчи също демонстрираха бърз напредък.

На следващия ден се проведе втора тренировка, с по-голямо желание. Проведената игра между Николай и Васил беше рядко оспорвана, с много обрати и накрая опитът си каза тежката дума и Николай спечели.

Клубовете се разделиха с обещания за нови срещи и продължаване на бъдещото сътрудничество помежду им.

БСП призна национално представителните организации на и за хората с увреждане за партньор в политиките си

Национално представителните организации на и за хора с увреждания проведоха среща с БСП на 27 октомври 2021 с цел да представят проблемите на хората с увреждания в България и да се запознаят с позициите, които ще отстояват политическите партии и кандидат-президентските двойки  в своите управленчески политики.

Срещата беше председателствана от г-жа Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет на хората с увреждания, и в нея още участваха Съюза на инвалидите, Съюза на слепите, Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, Национален алианс за социална отговорност, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национална потребителна кооперация на слепите, Център за психологически изследвания, Национална организация "Малки български хора", Българска асоциация за рекрация, интеграция и спорт, Българска асоциация “Диабет“.

Национално представителни организации на и за хората с увреждания провеждат поредица от срещи с политически партии и кандидат-президентски двойки

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет и признати с акт на Министерски съвет, в продължение на 25 години сме официалният партньор на държавата при формиране на социалната политика за хората със специфични възможности.

Във връзка с предстоящите парламентарни и президентски избори в България, инициираме провеждането на поредица от срещи с кандидат-президентските двойки и с представители на основните политически партии с цел да се запознаем с позициите, които ще отстояват в областта на:

Ø  приобщаващото образование;

Ø  здравеопазването;

Ø  социалните услуги  и подпомагане;

Ø  трудово и пенсионно законодателство;

Ø  други области на политиката за социално приобщаване на хората с увреждания;

Нашите сдружения представляват над 100 хиляди деца и лица с различен вид и степен на увреждане и в резултат на проведените срещи, ние поемаме ангажимента да ги запознаем с планираните политики и поетите ангажименти към хората с увреждания в нашата страна на съответните партии и кандидат-президентски двойки.

По време на срещите планираме и да споделим натрупаните проблеми в различни сфери на сложният и продължителен процес на интеграция на хората с увреждания в обществото и да обсъдим политиките за повишаване на качеството на техния живот.

С активната си работа през последните години ние успяхме поне да запазим вече постигнатото досега, но смятаме, че трудностите, които срещаме в развитието на една по-добра и приобщаваща среда, могат да бъдат преодолени и чрез заявяването на ясна политическа воля и отговорност от страна на всички институции и политически партии.

Първата планирана среща ще се проведе с представители на БСП на 27 октомври 2021, сряда, от 15.00 ч. на бул. „Дондуков“ 11.

бял бастун сгъваемНа 15 октомври отбелязваме Международния ден на белия бастун. Всичко започва през 1921 г., когато Джеймс Бигс – фотограф от Бристол, Великобритания, ослепява след злополука. Тъй като трафикът в районът на местоживеенето му бил извънредно натоварен, той боядисал в бяло бастуна, който използвал като помощно средство при придвижването си, като така го направил по-забележим за околните. През 1931 г. кметът на Париж реализирал идеята бастуните, използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде символ на зрително увреждане и през същата година във Франция стартира национална програма за движение на незрящи хора.