Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3

“Blind beauty” – „Сляпа красота“ е филм, показващ как слепи младежи възприемат своя външен вид в един свят, където визуалните възприятия не са доминиращи.

Разполагаме с хиляди приложения и програми за обработване на изображения. Променяме формата на тялото, прилагаме филтри за замъгляване на кожата, изтриваме несъвършенствата.  А може би е време да си припомним, че истинската красота идва отвътре. “Blind beauty”, кратък филм на режисьора Джилиан Зинсер, се фокусира върху младите хора, живеещи с увредено зрение и как те възприемат красотата, идентичността и образа на тялото.

Първата мисъл, която ще ви споходи, когато видите някой да използва бял бастун, навярно е, че притежателят му е незрящ. Отличителен знак, символ, средство за самостоятелно и безопасно придвижване, белият другар, третото око и много други епитети употребяват шеговито незрящите хора в негова чест -  И има защо. Белият бастун е незаменим помощник за всички слепи и слабовиждащи хора, които си служат с него,придвижвайки се самостоятелно от точка до точка, посещават различни учреждения, носят го със себе си дори и да получават помощ от придружител, спокойно пресичат кръстовища и го използват в транспортните средства, като по този начин дават индикация на останалите, че лицето е с нарушено или напълно загубено зрение.

обучение по проект  “V.I.V.A.”На 15 юни 2021 в хотел „Йегерхоф“ в Пловдив НЦРС  проведе обучение по проект “V.I.V.A.” (“Visually Impaired youth with Vested Autonomy – Social Inclusion via Social Entrepreneurship”). На събитието присъстваха 53 участници, сред които експерти, работещи със зрително затруднени лица, представители на регионални организации, обучителни институции, центрове за подкрепа и други.

Домакини на събитието бяха НЦРС Пловдив, а лекторите, представили проект “V.I.V.A.” бяха Александрина Костова, Вероника Кертикова-Тъпчева и Ива Тонева.

Екипът на „БГ Асист“ създаде едно кратко онлайн обучение за работа с програмата за онлайн конферентни срещи „Zoom“.

Обучението е насочено предимно към начинаещи  потребители.

Разбира се, в случая е взет под внимание и фактът, че зрително затруднените потребители използват екранен четец при работата си с компютър.

Гледайте обучението тук:  https://www.youtube.com/watch?v=T-lbtFVXulQ&ab_channel=BGAssistVideo