През м. юни 2020 г. изследователи в Турция публикуваха материал относно ефектите от заразяването с Ковид-19 върху 93 хоспитализирани пациента, 20 от които, или 21.5%, са изпитали поне един от следните зрителни симптоми:

Хиперемия (зачервяване на окото) – 21.5% от пациентите

Епифора (повишено сълзотечение) – 9.7% от пациентите

Увеличена секреция (на зелена или жълта очна течност) – 6.5% от пациентите

Хемоза (оток на конюктивата) – 3.2.% от пациентите

От 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Това е резултат от съвместната работа на Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване" АД, както и от проведени срещи с всички заинтересовани страни – Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции, лечебни заведения, съсловните лекарски организации и организациите на хората с увреждания. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на пресконференция в Министерството на здравеопазването.

На 29 септември се проведе среща, организирана от Държавна агенция „Електронно управление“, с цел проверки на достъпността на уеб сайтове на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги в България. От страна на НЦРС участие взе Христо Грозев, преподавател по компютърни технологии. На срещата беше обсъдена нуждата сайтовете на държавните органи да бъдат проверени и впоследствие приведени в готовност да посрещнат нуждите на зрително и физически затруднени хора. За целта беше разработен график за проверка на достъпността на тези сайтове до средата на 2021 г. Посочени бяха критериите, инструментите и способите за изпълнение на тези проверки и също така бяха уточнени начините за отчитане на резултатите.

Предвидени бяха и последващи срещи за доуточняване и стартиране на този процес.

На 25.09.2020 г. в НЦРС Пловдив се проведе пореден вътрешен турнир по шахмат. В събитието взеха участие зрително затруднени шахматисти от Спортен клуб „Изгрев“. Състезаваха се общо 11 участници, като за най-добре представилите се имаше награди. При провеждане на събитието бяха взети необходимите мерки за безопасност.

НЦРС продължава с инициативата си за организиране на кино прожекции, специално подбрани и адаптирани за зрително затруднена публика. Този път Ви каним на прожекция на филма „По ръба“, която ще се състои на 29.9.2020 г. (вторник) традиционно в сградата на НЦРС в гр. Пловдив, при спазване на всички противоепидемични мерки. Филмът е приключенски трилър с участието на Алек Болдуин и Антъни Хопкинс.