Генералната асамблея на ООН обявява през 1992 г. датата 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Оттогава насам той се чества от държавите-членки и от повечето международни организации. Неговата цел е да насочи общественото внимание към проблемите на хората с увреждания, да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпа им до обща архитектурна среда, до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

От 2002 г. насам Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото. Темата тази година е „Да възобновим по по-добър начин: към включващ хората с увреждания, достъпен и устойчив след COVID-19 свят”.  

Вероника Кертикова-Тъпчева

На 24 и 25 ноември 2020 г., изцяло в онлайн среда, се проведе водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show. Тази година то включваше 50 + интерактивни сесии – лекции, дискусии, дейности - за успешна кариера и пълноценен живот. Сред вдъхновяващите лектори бяха популярни личности като Анна Цолова, Иван и Андрей, представители на държавни институции, на бизнеса и частната инициатива. Втората, новаторска по същността си, част от експото, бе новият уникален онлaйн формат за бързи видео срещи. В рамките на 10-минутни сесии търсещите и предлагащите работа можеха да се видят, обменят основна информация за себе си, и разменят контакти за следващи, по-задълбочени взаимоотношения.

НЦРС Пловдив бе представен от своя експерт Трудово посредничество и медиация, който осъществи множество срещи с представители на големи фирми, корпорации и банкови институции, сред тях LIDL, EVN, Metro, Пощенска банка, TELUS International.

Общият извод, който може да бъде извлечен от двудневното събитие, е че бизнесът търси кадри, но те трябва да са висококвалифицирани и мотивирани.

На 17.11.2020 г. в семинарната зала на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на приключенската драма „По ръба“ с участието на Алек Болдуин и Антъни Хопкинс. Припомняме, че НЦРС регулярно организира и провежда подобни кино прожекции на дублирани на български език филми, специално подбрани за зрително затруднена публика, и асистирани от обучен интерпретатор. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на посетителите и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на още такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.

На 24 и 25 ноември ще се проведе водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show 2020, на което над 150 работодатели ще се срещнат онлайн с кандидати, търсещи работа и възможност за развитие. Онлайн събитието предоставя напълно ново и модерно решение чрез иновативна платформа за видео интервюта, която ще се използва за първи път в България. Чрез нея работодатели и кандидати ще се свържат с помощта на специална мачмейкинг технология, предоставяща максимално ефективно изживяване за участниците. Срещите между търсещи и предлагащи работа ще са придружени от професионална програма с високо качество и полезно съдържание – изцяло онлайн. 

Освен директни предложения за работа, Career Show 2020 предоставя програма за развитие, спорт, ИТ, високи технологии, хоби, развлечение.

Участието в събитието е напълно безплатно, но регистрацията е задължителна от тук: Регистрация. За да се включите в събитието, трябва да отговаряте на 2 от следните 3 критерии: 1. Професионален опит - минимум 2 години; 2. Висше образование - минимум диплома за бакалавър; 3. Чужди езици - отлично владеене на чужд език.

 

Вероника Кертикова-Тъпчева

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3