Разработен от австрийска компания, наречена Tec-Innovation, подкрепена от Техническия университет в Грац, продуктът, наречен InnoMake, включва чифт ултразвукови сензори на върха на всяка обувка, които вибрират и издават шум, за да предупреждават човека за препятствието пред него. Системата е проектирана да открива два вида информация – естеството на препятствието и посоката на движение, особено в случаите, когато има слизане по стълбите или дупки и т.н.

Според Маркус Рафър, основателят на компанията (който също е с увредено зрение) сензорът е способен да открива препятствия на разстояние до четири метра. Начинът, по който предупреждава потребителя, е чрез вибрации и акустични сигнали и става все по-забележим, когато човекът се приближава до препятствието.

Bionic Sight, LLC обяви предварителни резултати от клинично изпитване фаза I / II. Първите четирима пациенти, на които е прилагана BS01, изследваната генна терапия на Bionic Sight за напреднал пигментен ретинит (RP), всички съобщават за способността да откриват светлина и движение, а двама от пациентите са успели да открият посоката. Съобщава се, че четирите субекта имат пълна или почти пълна слепота, когато изследването е започнало за първи път през март 2020 г.

От 5 юли 2021 г. стартира курс за начална компютърна грамотност в НЦРС. Курсистите ще се запознаят с работата с Windows и приложените програми, ще се научат как да работят с файлове, да търсят и намират нужната им информация, да си пускат музика, филми, да работят с текстообработващи програми и много други.

Те ще се научат да използват програма за четене на книги Балаболка, а също така и как да работят в Интернет.

В ИСУЛ стартира кампания за безплатни прегледи на очите, насочени към хората над 50-годишна вързаст.

Фокусът е върху ранното откриване на глаукома, диабетна ретинопатия, дегенерация на макулата.

Вижте цялата информация тук: https://clinica.bg/menu.php?n_id=17548&act=view&fbclid=IwAR3EqApBvGbwZnU1bVWl-bti6w8RTIPYC5CVpcELy5uf5lfAC8OPTgHR05Q

От 28 юни до 5 юли специалисти от НЦРС Пловдив взеха участие в обучение по проект “V.I.V.A.”, финансиран от Erasmus+ . Обучението се проведе в гр. Арад, Румъния и на него участваха специалисти от орагнизации, работещи със зрително затруднени младежи от Румъния, Исландия, Италия, Гърция и Белгия.

Основната тема на обучението беше представяне и работа със създадената по проекта програма за работа със зрително затруднени младежи.

Част от специалистите взеха участие в обучението наживо, а други – онлайн.

Бяха дискутирани и всички материали, създадени по проекта – насоки за работа, упражнения, инструменти за оценка.

Повече информация за събитието и проекта: https://www.viva-erasmusplus.eu/c2-blended-training