Национални дни на кариератаНа 5.4.2022 г. в Конгресния център на Международен панаир се проведе пловдивското издание на Национални дни на кариерата. В него взеха участие повече от 30 фирми от всички сфери на икономиката – търговия, производство, туризъм, IT сфера, човешки ресурси. Техни представители посрещаха посетителите на индивидуални щандове и им разясняваха възможностите за трудова реализация и кариерно развитие. Представител на НЦРС също посети събитието като осъществи срещи с представители на Либхер, Кауфланд, Била, Телус България, Латекоер България, АББ, Гранд хотел Пловдив, EVN и обсъди с тях възможностите за включване в пазара на труда на лица със зрителни увреждания. Придружихме и едно лице със зрителни увреждания, което представихме като умения, образование и досегашен трудов опит пред част от работодателите и подпомогнахме кандидатурата му пред тях. Общата обратна връзка от страна на работодателите беше, че търсят мотивирани кандидати, като дават шанс на всеки от тях в процеса по подбор на кадри.

В. Кертикова-Тъпчева

Работен момент от курсаОт 4 до 8 април 10 служители от пет европейски образователни институции и организации за самопомощ участваха в едноседмично допълнително обучение в BFW Düren. В рамките на проект ERASMUS+ участниците в курса бяха обучени за използване на 3D принтери за изработка на тактилни учебни пособия за слепи и ученици с увредено зрение. През петте дни участниците научиха как да правят осезаеми модели за незрящи ученици. След това придобитите знания ще се прилагат в партньорските организации. През юни ще има интензивен курс за участниците в БФВ.
Снимките показват участниците в обучението в БФВ Дюрен. Допълнителна информация за проекта можете да намерите на адрес www.t4vis-in3d.net

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.1.2022 г. - 30.3.2022 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3

Участниците обсъждат проектаОт 10.01.2022 стартира проект DIG.I.T.ABLE, в който  НЦРС участва като партньор. Координатор на проекта е Студио Саперессере от Рим – Италия. Проектът е насочен към он-лайн обучение на хора с увреждания с цел – подготовката им за трудовия пазар. В проекта участват още партньори от Австрия, Гърция и Белгия. Първата среще по проекта се проведе от 1 до 4 март в Рим, в офиса на Координатора на проекта. НЦРС ще участва в тестването на он-лайн платформата и ще бъде домакин на тридневно обучение, което ще се проведе от 16 до 20 май, 2022 в Пловдив.

Повече информация за проекта може да получите тук.

моменти от турнираНа 7.03.2022 г. се проведе квалификационен турнир по шоудаун на спортен клуб "Марица", Пловдив. Това беше по-скоро една проверка за израстването на отделните състезатели, поглед към тяхното текущо ниво, а също така и игра в условия максимално близки до турнирните.

Имаше двама зрящи съдии, които внимателно прилагаха правилата, коригираха играчите при техните пропуски и водеха статистика. Явиха се състезателите - Васил, Джево, Боян и Данко. Игра се всеки срещу всеки и краен победител беше Васил. Липсваха представителки на нежния пол, но се надяваме те да дойдат след 8-ми март за следващия турнир.