Центърът за рехабилитация стартира новата учебна година. Продължаваме да обучаваме незрящите по традиционните рехабилитационни дисциплини, както и да въвеждаме иновации в процеса на обучение. През 2017-та при нас ще можете да се обучавате по Ориентиране и мобилност, Полезни умения, Брайл, Готварство, Зрителна рехабилитация и Информационни технологии. Ще може да видите 3D принтер, като средство за подпомагане на обучението на зрително затруднените, както и да Ви предоставим един нов и по-функционален дизайн на нашия сайт. Очакваме Ви и през тази година! :)

От 1 октомври 2016 г. НЦРС ще е партньор по проект по 2016-1-PT01-KA202-022736 – VAPET-VIP, финансиран по програма Еразмус+. Координатор на проекта е Фондация „Ракел и Мартин Сайн“ – Лисабон, Португалия. Проектът включва партньори от България, Франция, Германия, Исландия, Италия, Португалия и Испания. По проекта ще бъдат разработени два он-лайн обучителни курса: „Обучение по ориентиране и мобилност” и „Развитие на социалните умения у зрително затруднените", които ще бъдат използвани от партньорите по проекта чрез електронната обучителна платформа LMS – Learning Management System. Продължителността на проекта е 30 месеца.

Национален център за рехабилитация на слепи обявява 28 и 29 май за дни за провеждане на  интервюта-събеседвания със зрително затруднени лица, желаещи да бъдат обучавани в професионален курс за Масажисти в НЦРС през учебната 2013 г. Обучението се извършва в рамките на официално одобрената от Националната Агенция за професионално обучение и ориентиране /НАПОО/ програма със съответния брой часове и дисциплини.  Зрително затруднените кандидати за обучение е необходимо да имат завършен осми клас. Кандидатите следва да предоставят експертно решение на ТЕЛК, копие от диплома за завършено образование, както и бележка от личния лекар. Приканваме всички заинтересувани лица да се свържат с офиса на НЦРС или с Регионалната организация на ССБ, в която членуват, за по-подробна информация.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Приложение 2 Приложение 2а