Браузърите Safari и Firefox по подразбиране предлагат режим на четене. Той се използва за преглеждане на уеб сайтовете без каквито и да било отвличащи фактори, като например твърде досадна реклама и различни изскачащи прозорци за навигация. Само с един клик върху тази иконка и вече нищо не ви отвлича вниманието от съдържанието, което сте си избрали да разглеждате. В браузъра Chrome е вградена аналогична възможност и тук ще покажем как тя може да бъде активирана.

На 2.2.2021 г. в онлайн среда представител на НЦРС взе участие в първата от двете планирани работни срещи  по инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe. С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа“ Google отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и академични институции от Централна и Източна Европа. Общо 2 милиона евро безвъзмездни средства ще бъдат предоставени в подкрепа на проекти, които поставят цифровото приобщаване в основата на икономическото възстановяване. С проекти за финансиране могат да кандидатстват организации от: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. На работната среща взеха участие над 450 участника от поканените държави, а втората такава среща ще се състои на 23.2.2021 г.

Вероника Кертикова-Тъпчева

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2020 г. - 30.12.2020 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3

Сдружение Ретина България представи българската версия на информационен клип „Как да посрещаме зрително затруднени хора в болнично заведение/How to welcome visually impaired people to the hospital?", насочен към повишаване осведомеността на здравните работници за това как да се отнасят към зрително затруднените,  потърсили помощ в лечебните заведения и медицински центрове. Видеото е продукт на проект „Зрение и covid—19" и е предоставено от Европейската референтна мрежа по редки очни болести (ERN-EYE), а инициативата за създаването му е на SENSGENE, работила по този проект с няколко френски асоциации на хора с увредено зрение.

Видеото е 3-минутно, разделено на три независими части. Показва често срещани ситуации от взаимодействията на зрително затруднените лица в болнична среда: различните видове зрителни увреждания, прием в болнично заведение, консултации и ориентация в болнична стая.

Подготвеното видео ще можете да видите в новосъздадения по проекта Youtube канал на сдружението.

Вероника Кертикова-Тъпчева

И през 2020 г. Теленор доказа социално отговорната си корпоративна политика чрез осъществяване програма за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания – Open Mind. Лицата с увреждания, които се наемат чрез програмата, имат възможност да работят по срочни проекти за период от 2 години на различни позиции в областта на маркетинг, продажби, финанси, право, технологии и други.

Продължение на програмата се очаква през втората половина на новата 2021 г., а повече информация за програмата може да прочетете тук https://www.telenor.bg/bg/careers/open-mind

Вероника Кертикова-Тъпчева