Част от изложбатаНа 30.9.2021 г. в гр. Пловдив „Подлез Археологически“ бе открито изложението „Цветове в здрача“, демонстриращо на зрителите и посетителите артистичните постижения на зрително затруднените лица в България. Изложението се открива в рамките на проект „Цветове в здрача – 55 години интеграция чрез изкуство на зрително затруднените лица в България“, изпълняван от Национален център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, и финансиран от Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика на Република България. В продължение на 6 месеца зрително затруднени творци под ръководството на квалифицирани ментори изработваха керамични и художествени произведения на изкуството в художествената работилница към НЦРС Пловдив. Настоящото изложение цели да покаже на широката общественост изработените от тях продукти, като по този начин популяризира и ресоциализира творчеството на лицата със зрителни увреждания, доказвайки високата им художествена стойност. На творците бяха връчени грамоти за творчески принос и високи артистични постижения.

В. Кертикова-Тъпчева

Част от изложбата  Част от изложбата

Автор: Стив Кели

Не би ли било чудесно, ако нашите смартфони наистина бяха точно такива, смартфони? Така че можете просто да проведете разговор с телефона, за да добавите контакт, да изберете нещо за слушане в YouTube или да се возите от Uber. За да бъдем честни, Siri и асистентът на Google често могат да ни докарат дотам и ако знаем жестовете, може би можем да запълним пропуските в разговора с екранния четец по телефона.

Приложението Louie Voice Control за телефони с Android извежда този разговор буквално, като работи с някои от най-популярните приложения, като YouTube, What’s App, Contacts, Gmail и др. Луи се различава от другите лични асистенти, които използваме, защото осигурява повече проследяване на разговор за изпълнение на конкретна задача. Например Google Assistant ще отвори приложението Контакти с командата „Hey Google, open contacts“ и в този момент трябва да знаете как да добавите контакт или да търсите в контактите си. Когато Луи е помолен да отвори Контакти, Луи пита какво искате да направите: „Създайте нов контакт“, „Прочетете всички контакти“, „Преглед на регистъра на обажданията“ или „Търсене на съществуващ контакт“. Като следвате въпросите и отговаряте след подканите, както бихте направили с другите асистенти, получавате все повече и повече задачи, изпълнени само с гласа ви, от началото до края.

От 04.10.2021 г. до 15.04.2021 г. в ЦПО към НЦРС ще се проведе курс за професионална квалификация „Комплексен инструктор за работа със зрително затруднени лица“, професия „Сътрудник социални дейности“ по Рамкова програма Д5 за част от професия. Курсистите ще придобият базови професионални умения по самообслужване в бита и формиране на ежедневни умения, брайлово обучение, компютърно обучение с говорящи програми и увеличен екран, ориентиране и мобилност и зрителна рехабилитация. Успешно положилите изпити в края на обучението ще получат Удостоверение за професионално обучение. Срокът за записване в курса е 01.10.2021 г.

Новата онлайн платформа е част от проект „Визия за зрение“ и се изпълнява в рамките на програма Фонд Активни Граждани, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

В онлайн портала ще намерите информация по всякакви въпроси, свързани с увреденото зрение – зрителни заболявания, достъп до услуги и социални и медицински институции, номративни документи, новини и научни изследвания, организации за хора с нарушено зрение и много други.

Посетете платформата на https://zrenie.retinabulgaria.bg/?fbclid=IwAR09OtdyoU7bkHjl-HapWRVf2H0qeFSHbM6clUwBUSd5h4WkS5BvSskQboA

• Възстановяващата зрението генна терапия за RPE65 на Spark Therapeutics има маркетингово одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата. Тя е първата генна терапия, получила регулаторно одобрение в САЩ за очно наследствено състояние. Известна като LUXTURNA (voretigene neparvovec), генната терапия възстановява зрението в клинично изпитване за хора на възраст между 4 и 44 години с вродена амавроза на Leber (LCA), причинена от мутации в гена RPE65. Участниците в проучването с тежка загуба на зрение съобщават, че оставят белите си бастуни, виждат звезди, четат и разпознават лицата на близките си. Възстановяването на зрението продължава поне три години. Лечението също така е предназначено за хора с пигментен ретинит (RP), причинен от RPE65 мутации.