Работен момент от срещатаПрез периода 23-27 май в Триест, Италия се проведе поредната Балканска конференция на Европейска мрежа за включване отвъд границите - ENIBB. Целите на мрежата ENIBB са свързани с подпомагането на хората с увреждания в балканския и централноевропейския регион, който включва Адриатическото и Йонийското крайбрежие в Италия. Присъстваха участници от Италия, Словения, Сърбия, Хърватска, Румъния, България, Албания. В Конференцията взеха участие двама представители на НЦРС.

Участниците в срещатаНа 17.5.2022 г. в сградата на Пловдивския културен институт се състоя Регионална конференция „Професионалното ориентиране и професионално образование на учениците със специални образователни потребности – гаранция за качество на живот“ , организирана от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование гр. Пловдив. В събитието присъстваха и взеха участие множество официални лица, представители на местната и държавна власт – МОН, АХУ, Комисията по образованието и науката в НС, на Синдиката на българските учители, на ПУ „Паисий Хилендарски“, на училища, регионални центрове, фондации на хора с увреждания, общински социални предприятия, както и деца и младежи с увреждания, които споделиха личния си опит и кариерен път . Трудовият посредник на НЦРС гр. Пловдив изнесе доклад-презентация на тема „Професионално ориентиране, обучение и реализация на хората с нарушено зрение“, който беше посрещнат с голям интерес от страна на аудиторията. Конференцията завърши с оживена дискусия, в която взеха участие представители на МОН, Националния съвет по туризъм, Камарата на строителите, родители, представители на Регионалните центрове, педагози и пр.

Работен момент от срещатаОт 10-ти до 12-ти май във Виена се проведе втората работна среща по проекта „Early“.

Със свои представители участваха училища и институти от Австрия, Франция, Италия, Германия, Хърватска и България. От Националния център за рехабилитация на слепи взеха участие трима учители.

Участниците бяха приветствани от директора на института за слепи(BBI) във Виена Хорст Ганитцер. Той разказа историята на института от неговото създаване до наши дни. Обиколката на института запозна участниците с дейностите и обучението, който провежда BBI.

Макетите на лицана на завършващитеВ Академията за слепи в Джорджия дипломиращите се тази година получиха необикновен подарък. Краят на учебната им година беше отбелязан с уникален по рода си 3D годишник. Годишникът, отпечатан на 3D, е направен от местни студенти и дарен на академията. За незрящите това е прекрасен начин да обcледват тактилно макетите на лицата на своите съученици, за да ги запомнят по-добре. Новината на английски и снимки вижте тук: https://local12.com/news/nation-world/school-georgia-academy-blind-3d-yearbook-faces-statue-sculpture-students-photos-memory-macon-georgia

Работен момент от семинараНа 15 и 16 април, 2022 г. в ОП „Младежки дейности“, в рамките на създадения Младежки център по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, се проведе Национален семинар на организациите, работещи с уязвими групи. На семинара присъстваха представители на Младежки центрове и образователни институции – училища и детски градини – от цялата страна.