Българският младежки червен кръст предоставя една много полезна възможност на всички лица, желаещи да се обучат в правилата на предоставяне на първа помощ при инциденти и внезапно настъпили събития. Курсовете се провеждат онлайн, безплатни са и достъпни за всички, като за всеки успешно преминат курс Вие получавате сертификат.

Системата се намира ето тук: https://e-training.redcross.bg/ Сред темите на курсовете са такива актуални въпроси като Курс по първа долекарска помощ, Управление на стреса, Умения за живот, Хигиена, Здравословен начин на живот и др.

Във видеото по-долу можете да видите как да се регистрирате в системата. 

https://fb.watch/4pk51ywioX/

 

Вероника Кертикова-Тъпчева

От  м. Октомври 2020 г., НЦРС участва в проект “EARLY” – „Ранна интервенция”, финансиран по програма Еразмус+ наЕС.

Целта на проекта  е да благоприятства обмена на практики между различни организации в Европа по методологии, инструменти и подкрепа за слепи или слабовиждащи деца.

Подобен обмен в Европа ще позволи на професионалистите да подобрят своите знания в подкрепа на тези деца с цел подобряване на тяхната автономност, социално включване и социално участие в обществото.  Участниците в този проект, са професионалисти, включително социални работници, специалисти по рехабилитация (инструктори по мобилност, инструктори за ежедневни умения), психолози, професионални специалисти, терапевти, ортоптисти.

Дейностите ще включват 2 мобилности. Първата мобилност в Анже (Франция) ще даде възможност на участниците да подобрят знанията си за различните практики в Европа. Втората мобилност във Виена (Австрия) ще представи различни клинични случаи за добро разбиране на най-добрите практики на ранен етап на интервенция при деца със зрителни увреждания.

В проекта участват организации от Хърватска, Италия, Франция, Австрия и България. Координатор е Институт Монтеклер – Анже-Франция.

От м. Ноември 2020 НЦРС участва в две-годишен международен проект T4VIS In3D – „Обучение на зрително затруднени курсисти – Въвеждане в 3D  принтирането”, финансиран по програма Еразмус+.

Целта на проекта е подобряване на дигиталните умения на зрително затруднени курсисти.

Проектът ще се развие в два етапа:

  1. Обучение на обучители в 3D принтиране, така че да натрупат опит в 3D технологията и да могат да разработват тактилни обучителни материали.
  2. Провеждане на кратък курс по 3D технологията за заинтересувани зрително затруднени курсисти.

В проекта участват още 5 Институции за обучение на зрително затруднени лица от Германия, Австрия, Испания, Дания и Италия.

Координатор на проекта е BFW Duren – Германия.

Докторите препоръчват на хората да прилагат правилото „20-20-20“, за да предпазят зрението си, което страда от увеличеното време, което прекарваме пред екраните на електронните устройства у дома вследствие на противоепидемиoлогичните мерки. Правилото гласи да се фокусираме върху обект на разстояние 20 фута (6 метра) за 20 секунди на всеки 20 минути, които прекарваме пред екрана на някое устройство.

От 15 до 21 февруари 2021 г. В НЦРС се проведе курс за професионална квалификация „Инструктор по ориентиране и мобилност“, професия „Сътрудник социални дейности“. Курсът е по заявка на работодател – фондация „Очи на четири лапи“. Курсистите бяха обучени в базови професионални знания и умения за мотивиране на зрително затруднени лица при обучение по ориентиране и мобилност, диагностично оценяване, придвижване с придружител, техники на белия бастун, разучаване на маршрут, ползване на различни превозни средства с и без придружител и др. След успешното завършване на обучението курсистите получиха Удостоверение за професионално обучение за започване на работа по професия „Сътрудник социални дейности“.