Арт-терапия1

Дава възможност за превръщане на заниманието в хоби или собствен бизнес.

Осъществява се чрез занимания в малки групи за стимулиране на положителни емоции и удовлетворение от собствените възможности; преструктуриране на личностните нагласи. Заниманията са по отворена програма без поставяне на изисквания за производствен резултат. Те включват: обучение по изработване на грънчарски изделия, мозайки,  моделиране, апликиране, отливки на елементи за декорация - насочено е както към слабовиждащите, така и към невиждащите. Целта е да се активизира психомоторната дейност на потребителите, както и да се вдъхнови тяхната креативност, да се задоволят естетическите им нужди.

Обученията са групови, но с индивидуален подход. Целта на терапията е превръщане на заниманията в хоби.

Арт-терапия2