Продължава мащабната акция на Националния център за рехабилитация на слепи, съвместно с Лайънс клубовете "Евридика", "Пловдив" и "Пловдив - Филипополис" за профилактични прегледи на очи в пловдивските детски градини. Предстои да бъдат обхванати над 400 деца на 6 годишна възраст във всички 8 детски заведения на територията на район "Тракия".