От 1 август 2018 г. НЦРС стартира проект за подпомагане на интегрираните зрително затруднени ученици и зрително затруднени студенти, като се улесни тяхната работа с книги, помагала, учебници и др. учебни материали.

Проектът се финансира от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, и е на стойност 19 509,37 лв.

По проекта са закупени и функционират 2 преносими четящи устройства Pearl Open Book и два лаптопа. Закупен е и увеличител Topaz PHD за потребителите с остатъчно зрение, както и принтер за отпечатване на необходимите материали.

Със закупената техника в НЦРС е обособен Ресурсен център, в който интегрираните зрително затруднени ученици и студенти могат да сканират учебниците си и да ги ползват в дигитален формат.

Към Ресурсния център работи специалист, подготвен да подпомага, обучава и информира потребителите за работа с предоставените средства.

Предстои да бъде проведен семинар-обучение на зрително затруднени ученици и студенти за самостоятелна работа с техническите средства.

От 01 май 2018 г. в НЦРС стартира проект „Разширяване дейността на Център ВИП”. Проектът се финансира по процедура „Равни шансове” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС.

Проектното предложение е насочено към задоволяване на потребностите на зрително затруднените лица от социални контакти и рехабилитация; мотивация за по-добра пригодност за заетост; подкрепи при достъп до заетост; съпричастност на обществото към техните проблеми; единодействие на институциите; предлагане на иновативни и качествени услуги, обучения и консултации; активни действия към подобряване превенцията и достъпа до здравеопазване.

Целта на проекта е да създаде предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания.

В дейностите са включени две информационни кампании – „Весели очички” – за скрининг на детското зрение в детските градини и „Начин на живот с диабет” – насочена към зрително затруднени с диабетни заболявания.

Зрително затруднените лица, включени в проекта ще имат достъп до здравни, социални, юридически и психологически консултации, както и до различни рехабилитационни услуги. 

Консултации, свързани с професионалната ориентация и трудовия пазар ще бъдат предлагани на интегрираните ученици, техните семейства и ресурсните учители.

Предвиждат се местни инициативи за организиране на свободното време на зрително затруднените лица – създаване на дискусионен клуб и организиране на срещи и събития.

Очакваният резултат са създадените предпоставки за активно приобщаване на зрително затруднените лица, равни възможности за участие в обществените процеси и създаден потенциал за по-добра пригодност за заетост.

Основната цел на проекта "Виртуална академия за Професионалисти в образованието и обучението на хора с нарушено зрение" (VAPET-VIP) е да допринесе за модернизирането на системите за образование и обучение, използвани в организациите, работещи в тази област. Тя се фокусира директно върху професионалните стандарти на организациите, преодоляване на недостига на конкретно обучение в много от страните –участнички и в същото време насърчава обмяната на опит и ноу-хау между различни видове организации, участващи в областта на образованието, обучението и работата със слепи и слабовиждащи клиенти. Проектът ще разработи учебни програми за он-лайн обучение по Ориентиране и мобилност и Социални умения. Програмите са насочени към професионалистите, работещи със зрително затруднени лица. Участниците, преминали курса на обучение ще получат Сертификат. В проекта участват 8 партньорски организации от 7 държави: Координатор: Фондация Ракел и Мартин Сейн – Португалия Партньори: НЦРС и Фондация Бъдеще 21 век – България Институт Монтеклер – Франция BFW – Дюрен, Германия Национален Институт за слепи – Исландия Институт Ритмайер – Италия Фондация Кастиля и Леон – Испания.

Основните SensNet дейности са: Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания. Ще бъдат създадени програми за обучение по ергономия (осветление и достъпност); достъп до култура и достъп до информация и комуникация; Създаване на онлайн платформа за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и зрителни увреждания. Курсове за обучение на професионалисти. Организация на две мултипликационни събития в Германия и Франция. Резултати: Най-важните резултати от проекта са: 1) Създаване на Европейска академия, която осигурява обучение за професионалисти, работещи с възрастните хора със зрителни и/или слухови увреждания. 2) Създаване на европейска общност за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със зрителни и/или слухови увреждания. Проектът включва седем партньори от шест различни европейски страни: Испания, Франция, Холандия, Италия, България и Великобритания.

Официален сайт на проекта