Бюст на Луи Брайл170 години от смъртта на гениалния създател на Брайловата азбука

Луи Брайл е роден в Кувре, малко градче на около двадесет мили източно от Париж, на 4 януари 1809 г. Той и тримата му по-големи братя и сестри - Моник Катрин (р. 1793), Луи-Симон (р. 1795) и Мари Селин (р. 1797) живеят с родителите си Симон-Рене и Моник в лозе три хектара. Симон-Рене има успешно кожарско предприятие и произвежда конски халки. Брайл ослепява на тригодишна възраст с едното око в резултат на злополука с шило в цеха на баща си. Инфекцията обхваща и двете му очи.

Луи Брайл оцелява след мъките от инфекцията, но на петгодишна възраст е напълно сляп и с двете очи. Малкият Луи в началото не осъзнава, че е загубил зрението си, и често пита защо винаги е тъмно. Родителите му полагат много усилия да отгледат най-малкото си дете. Научава се да се движи по селските пътеки с бастун, който баща му изработва за него, и израства привидно в мир с тежкото си увреждане.

Марин Пейчев е на 3-то място на почетната стълбичкаОт 24.11.2021 до 3.12.2021 г. в Букурещ, Румъния се проведе Световното първенство по канадска борба, в рамките на което и XXIII-тото Световно първенство по канадска борба за хора с увреждания. България бе представена от национален отбор с над 20 представителя от цялата страна. Пловдивските участници бяха от клуб по канадска борба Изгрев - гр. Пловдив - Ася Бурова и Емка Танова, които тренират в спортната зала, помещаваща се в Националния център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, под ръководството на Марин Пейчев – помощник-възпитател по физическа култура и рехабилитация към НЦРС. Двете състезателки отново завоюваха призови места. В състезанието взе участие и Марин Пейчев, който спечели трето място на дясна ръка и четвърто на лява ръка, като по този начин приключваме поредната успешна година за българските спортисти със зрителни увреждания.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2021 г. - 30.12.2021 г.

Приложение 1 | Приложение 2 | Приложение 3

Среща с кандидат президентската двойка проф. Анастас Герджиков и полк. Невяна Митева

"В лицето на президентската институция ще имате надежден партньор за решаване на вашите проблеми". Това каза кандидатът за държавен глава проф. Анастас Герджиков на срещата с национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, проведена по тяхна покана на 11.11.2021 г.

"Направени са някои стъпки, но са необходими още реформи. Президентството, в рамките на своите правомощия, ще подпомага процесите за подобряване на интеграцията на хората с увреждания и ще съдейства за изготвяне на политики за повишаване на качеството на техния живот. Президентската институция трябва да стане пространство за дебати по темата, своеобразен обществен форум за дискусии, а също и за поставяне на въпроси към институциите и търсене на пътища за решения", заяви проф. Герджиков.

На 8-9 ноември 2021 г. в станция Поп Харитон в гр. Дряново, се проведе поредната среща на Технологичния съвет към ССБ. Присъстваха повечето членове, а останалите се свързаха онлайн. Бяха дискутирани доклада на Съвета за изминалата година, разискваха се помощните средства, предоставени от Фонд Социална закрила и имаше среща с част от екипа на г-н Стоян Михов, който работи по създаването на новия български компютърен синтезатор.

Срещата започна с представяне от г-н Михов на новите възможности, които ще бъдат част от новия синтезатор. Последва обширна дискусия, засягаща както нивото на което е в момента проекта, а също така и добавянето на нови параметри и коригирането на стари грешки. Всеобщото мнение беше, че проектът се развива изключително добре и в определените срокове.

След това се представи докладът на Съвета за помощните средства, предоставени от Фонд Социална закрила. Отбелязани бяха успехите в разпределението на помощните средства през изминалата година и се набелязаха параметрите за разпределението им през следващата година.