НОВИНИ

Конкурс за трудов посредник офис в София

       

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05.0003-C0001 Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП - Пловдив, финансиран от Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси се обявява конкурс по документи за офис София за следното работно място считано от 1 юни:

  •  Трудов посредник, офис София на половин работен ден. Изисквания: Висше образование, опит в работата със зрително затруднени лица

 

 

последна актуализация: 25-май-2013 г.