НОВИНИ

За нуждите на Република Сърбия

От 9 май до 7 юни 2011 беше обучен за комплексен инструктор сръбският гражданин Васко Панич за нуждите на Република Сърбия.

       surbia_man