НОВИНИ

Семинар на „Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания”

  През периода 23-26.09.2015г. в почивна станция „Поп Харитон – Дряновски манастир” се проведе традиционния семинар с екипите на „Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания” от градовете: София, Варна, Сливен, Перник, Габрово, Русе, Добрич, Кърджали и Силистра. Обучението беше организирано от „Съюза на слепите в България” в партньорство с „Националния център за рехабилитация на слепи” ( НЦРС) гр. Пловдив. Програмата включваше: 1. Основни дейности на подкрепа, предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция. Специализирани услуги за зрително затруднени потребители. Синхронизиране на терминологията. Лектор: Стефка Пенчева – ръководител ЦСРИ - Габрово 2. Методи и подходи, използвани в тренировките по зрителна рехабилитация. Групи зрително затруднени лица, подлежащи на зрителна рехабилитация Групи упражнения за зрителна рехабилитация Тренировка на зрението чрез зрителни игри Лектор: Александрина Костова - експерт зрителна рехабилитация НЦРС -Пловдив 3. Нови дидактически средства за зрителна рехабилитация и развиване на координация и моторни умения – представяне на Геоборд и методика за работа с него. Практическо занятие с Геоборд Лектор: Александрина Костова - експерт зрителна рехабилитация НЦРС – Пловдив 4. Програма за наблюдение, контрол и повишаване качеството на услугата. Стандарти и критерии за предоставяне на социалната услуга /Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане/. Триада на качеството: система, процес, резултат. Триъгълник - управление, ефективност, ефикасност. Същност, цели и алгоритъм за оценка на качеството. Лектор: Стефка Пенчева - ръководител ЦСРИ-Габрово 5. Добри Европейски практики в областта на социалната рехабилитация Лектор: Йордан Младенов - ръководител ЦСРИ-София 6. Финална дискусия Водещи : В. Долапчиев - Председател на ССБ и С. Данчев – управител на НЦРС-Пловдив Участниците в семинара обсъдиха действащата нормативна база и спецификата на предлаганите услуги за незрящи. Те постигнаха съгласие по изполваната в бъдеще терминология, която по-пълно ще отразява естеството на тяхната работа и ще предоставя достатъчна информация на потребителите за вида на предлаганата услуга. Голямо внимание беше отделено на системата за оценка на ефективността от обучителния процес и устойчивостта на постигнатите резултати. Във времето, отделено за лекцията по зрителна рехабилитация бяха демонстритрани нови техники за тренинг на остатъчното зрение. Силен интерес предизвика работата с малък и голям Геоборд, които позволяват на потребителите да придобият представа за геометрични фигури, предмети, животни и др. Работата с Геоборд е изключително забавна и в същото време дава възможност за развиване на въображението, координацията око-ръка и фината моторика. Към геобордовете са разработени два албума с методика за работа и модели с различна степен на трудност. Представените в албума модели са препоръчителни за началния етап на обучение и са подредени по степен на сложност. В процеса на работата с Геоборд обучаемите могат да бъдат мотивирани за създаване на собствени модели, което влияе изключително добре върху развиване на въображението. Геобордовете и албумите са разработени от НЦРС по проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.