НОВИНИ

Семинар „Обучение по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда“

На 23. 09. 2013 от 09:30ч. в сградата на НЦРС ще се проведе семинар „Обучение по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда“. В програмата ще бъдат включени теми, свързани с уменията за представяне, развитието на самооценката, усъвършенстване на уменията за вербална и невербална комуникация, както и умения за изготвяне на мотивационно писмо, повишаване на увереността и други. Обучението е част от дейностите по проект „Център ВИП“ и в него могат да вземат участие всички потребители, желаещи да кандидатстват за работа пазара на труда, регистрирани в проекта.

 

 

 

 

последна актуализация: 18-сеп-2013 г.