НОВИНИ

Cтартира професионалното обучение на 16 зрително затруднени курсисти от цялата страна в професиите oфис-секретар и масажист

През месец юни 2011 г. в НЦРС, гр. Пловдив стартира професионалното обучение на 16 зрително затруднени курсисти от цялата страна. В продължение на шест месеца те ще бъдат обучавани в професиите Офис-секретар и Масажист като на края на обучението си ще държат държавни изпити по съответната специалност и ще получат официални документи, удостоверяващи степента им на професионално обучение.

       офис_секретари

Обучението се провежда в специализираните кабинети на НЦРС от различни специалисти, покриващи учебните предмети, изучавани в учебната програма – обща и отраслова задължителна професионална подготовка. Сред изучаваните предмети за професия Офис-секретар влизат бизнес комуникации и офис техника, икономика, счетоводство, бази данни и статистика, машинопис и бизнес английски език.

       масажисти

Масажистите изучат теория и практика на масажа, бизнес комуникации, трудово-правно законодателство и английски език.