НОВИНИ

Ден на отворените врати в „ Национален център за рехабилитация на слепи” – Пловдив

Ден на отворените врати в „ Национален център за рехабилитация на слепи” – Пловдив На 30 септември 2014 година , Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив организира „Ден на отворените врати в НЦРС”. Посетителите бяха запознати с материалната база на НЦРС, а също така имаха възможност да разгледат изложба от керамични изделия.

С подкрепата на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси”, в рамките на проект BG051PO001-5.1.05-0003-C0001 Център ВИП-Пловдив, се състоя Кръгла маса на тема „Интеграция на хората със зрителни увреждания”. Бяха представени целите и резултатите от проект „Център ВИП”, които бяха реализирани в продължение на двадесет месеца.

Основните цели на проекта включваха:

• Увеличаване на възможностите за социално включване на лица със зрителни увреждания, както и преодоляване на социалната им изолация, чрез изграждането и укрепването на нов модел взаимоотношения с общността. Присъстващите на Кръглата маса, бяха запознати с основните дейности, които реализира Проект”ВИП”, а именно:

Запознаване с :

• Изградена Интернет мрежа за взаимопомощ;

• Проведените информационни кампании „Съхрани своето зрение” и „Детето със зрително увреждане – как да общуваме с него”;

• Работата за професионалната реализация на хора с зрителни увреждания;

• Обучения за повишаване на личностния потенциал;

• Физическото обучение;

• Трудовата и ритъм терапия.

Проведена беше дискусия по темата и обменени идеи за съвместни проекти. В края на дискусията на тема „Интеграция на хората със зрителни увреждания”,се достигна до следните изводи:

• Необходима е промяна на общественото мнение към хората със зрителни увреждания;

• Необходима е достъпност на околната среда – достъпност на пътищата, градският транспорт; обезопасяване на подлези, шахти и др. препятствия;

В края на дискусията, присъстващите организации достигнаха до обединяване на усилията за справяне с възникналите казуси.