НОВИНИ

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ В ПЛОВДИВ

От 2 до 10 юни 2011 г. На 12 и 13 септември 2014г., точно седмица след официалното обявяване на гр. Пловдив за културна столица на Европа за 2019 г. в Пловдив, се проведе едно от най-мащабните културни събития в България - "Нощ на музеите и галериите", което отбеляза своята десета годишнина с двойно по-голяма програма, включваща над 120 събития на повече от 90 места и участието на повече от 500 артисти от цял свят. Основен акцент в програмата беше проектът "Помогни на очите си да виждат" на Регионален исторически музей и Национален център за рехабилитация на слепи -Пловдив. Инициативата бе финансирана от Фонд "Специални проекти" и имаше за цел да даде достъп на хора с нарушено зрение до четири експозиции на музея и до отделни експонати. С помощта на Националния център за рехабилитация на слепи бяха изработени тактилни карти на определени музейни експонати, характерни за тематиката на всяка експозиция. Тактилните карти позволяваха на хората с нарушено зрение да разпознаят формата, структурата и връзките на частите към цялото, те помогнаха на „ръцете им да видят” символиката на всеки отделен предмет. Допълнителни анотации на брайл поясняваха съдържанието, а внимателно подбраните аудио текстове бяха възпроизвеждани от плеъри със слушалки, за да се даде по-голяма яснота на картината. Кътовете бяха обогатени с реални оригинални експонати от фондовете на музея – скулптури, релефни предмети, велосипед от XIX в. и др., предоставени за свободно „виждане с ръце“. Заинтересувани от инициативата бяха , освен посетителите с зрителни нарушения, така и посетителите без зрителни увреждания. Виждащите посетители бяха впечатлени, че могат да обследват експонатите със завързани очи, и да се докоснат до света на своите зрително затруднени приятели.