НОВИНИ

Курс по компютърна грамотност за напреднали

От 13 до 24 юни 2011 г. в НЦРС, гр. Пловдив се провежда курс за напреднали в компютърните умения зрително затруднени лица. Центърът регулярно организира подобни курсове за клиенти, които са преминали обучение по начална компютърна грамотност и са изявили желание да надградят уменията и знанията си.

       kurs_naprednali

Учебната програма не е предварително определена, а се изготвя в зависимост от общите желания на групата. Настоящите курсисти ще придобиват самостоятелност при инсталиране и настройване на програми, сканиране и разпознаване на текст, проверка и настройка на компютърни мрежи и др.