НОВИНИ

В компютърните зали на НЦРС на 23 и 24 Mарт Министерство на държавната администрация и административната реформа проведе първи централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация. Преподавателите по компютърна грамотност от  НЦРС  участваха като консултанти.

Сред най-добре представилите се кандидати са и зрително затруднени лица преминали обучение в НЦРС.