НОВИНИ

Интервюта за допускане на желаещите зрително затруднени лица до професионални курсове

От 2 до 10 юни 2011 г. в НЦРС се провеждат интервютата за допускане на желаещите зрително затруднени лица до професионалните курсове за масажисти и офис-секретари през 2011 г.

Очаква се на предварителните интервюта да се явят близо 30 зрително затруднени кандидата от цялата страна. Всеки един от тях изразява желанието си относно това в какъв курс на обучение желае да бъде включен и минава събеседване с професионалистите, работещи в Центъра. Оценяват се неговите мобилни и тактилни умения, самостоятелността, мотивацията за включване в курс на обучение, образование, наличие на други завършени курсове, както и физическо и здравословно състояние.

       интервю

Резултатите, записани от всеки един експерт на НЦРС, се нанасят в специално изготвена бланка и съответно получават различен брой точки, въз основа на които се изготвя и класирането на кандидатите. Двата професионални курса ще започнат през юни месец тази година.