НОВИНИ

Стартира проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”

От м. Май, 2011 г. в Национален Център за рехабилитация на слепи – Пловдив стартира проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”.  По проекта ще бъде създаден Дневен център за хора със зрителни  увреждания, с което  НЦРС затваря комплекса от услуги, който предлагаше досега.

Проектът е насочен към предлагането на услуги, които да намалят социалната изолация на хората със зрителни увреждания – включени са дейности за осигуряване на пълен комплекс  от социални услуги: медицински, образователни, социални, психологически и здравни консултации; културни, рехабилитационни  и спортни дейности, грънчарство и арттерапия.

На 30 юни, 2011 г. от 10:00 часа в Семинарната зала на НЦРС ще се проведе първото събитие по проекта – Кръгла маса на тема: "Обучение и рехабилитация на зрително затруднени лица в условията на Дневен център за хора с увреждания".

Ето и самата програма за провеждане на Кръглата маса