НОВИНИ

Национална конференция „Арт терапията като форма на рехабилитация”

На 27.04.2012 г. в Културен дом на ССБ в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на тема „Арт терапията като форма на рехабилитация”, по Проект BG051PO001-5.2.06-0011-C-0001 Разкриване на дневен център за хора с увреждания към НЦРС – Пловдив по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

В конференцията взеха участие служители и клиенти на НЦРС – Пловдив; експерти от дневните центрове за рехабилитация от цялата страна; студенти доброволци.

Бяха изнесени увлекателни лекции по темите: „Изящното изкуство и хората със зрителни увреждания” с лектор: д-р к.ф.н. Петър Стайков; „Обучението по керамика и грънчарство на зрително затруднени лица с лектор Жорж Трак – Културен център „Тракарт”; „Сензорната интеграция при представяне на произведенията на изкуството пред зрително затруднени  лица” с лектор: Александрина Костова – НЦРС.

Особено вълнение и интерес предизвика Интерактивната сесия „Дръм съркъл” с водещи Мартин Иванов и Самуила Жекова – Институт „Либера”, в която активно се включиха всички участници. Конференцията завърши с групова дискусия и разглеждане на кабинетите по грънчарство и произведенията на курсистите.