НОВИНИ

За първи път в България - социален експеримент „Вечеря на тъмно”

 На 26 юни 2012 г. в ресторант Хистори, гр. Пловдив, Националният център за рехабилитация на слепи и Културен център ТРАКАРТ проведоха едно уникално по рода си събитие, непознато за града ни досега – Вечеря на тъмно. Социалният експеримент се осъществи в рамките на проекта „Разкриване на Дневен център за хора с увреждания към НЦРС”, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Целта на проявата бе представители на местната власт и социалните партньори да се докоснат и потопят в света на хората със зрителни затруднения, непосредствено изпитвайки какво означава да живееш в условията на пълна тъмнина. На Вечерята присъстваха кметът на община Пловдив – инж. И. Тотев, областният управител на област Пловдив – г-н З. Димитров, районни кметове на града, представители на Агенцията за социално подпомагане, на Министерството на труда и социалната политика, на социалните служби, на Лайънс клуб Пловдив и на Ротари клуб Пловдив. 


Същия ден, от 18.00 часа в Културен център ТРАКАРТ, подлез Археологически /подлеза на Понеделник пазара/, беше открита Изложба Керамика, експонатите в която са изработени от зрително затруднени лица от Дневния център за хора с увреждания.