НОВИНИ

Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания

През месец януари, 2010 г. Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция - приоритети” в партньорство с Фондация Рехабилитация на слепи стартира реализацията на проект „Създаване на социално предприятие Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”.  Проектът се финансира по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обсъждане по проектаПроектът ще се реализира в София и Пловдив.
Основната му цел е да облекчи достъпа на лицата със зрителни увреждания до свободния пазар на труда. В процеса на реализация на проекта ще се осъществяват различни дейности, които трябва да покрият целия цикъл от изявяването на желание за постъпване на работа до утвърждаването на съответния кандидат на подходящо за него работно място.

След като се регистрират в бюрото по труда, кандидатите за работа от целевата група ще бъдат подпомогнати от специалисти психолози, с помощта на които те ще могат по-прецизно да определят силата и посоката на своята мотивация, да сближат своите желания и възможности, както и да получат допълнително корекционно и предреализационно обучение. Те ще бъдат подготвени за участие в интервюта и срещи с потенциални работодатели. В зависимост от тяхното индивидуално равнище на подготовка и от изискванията на желаната от тях работа, те ще мога да получат допълнително обучение за работа с компютър, брайл, мобилност, полезни умения и др.

Специалистите от бюрото по труда за лица със зрителни увреждания ще издирват подходящи работни места и ще работят персонално с работодатели с цел тяхното убеждаване да назначат на работа зрително увредени лица. След това ще организират срещи между кандидатите за работа и възможните техни работодатели. След като съответният кандидат премине успешно този етап и получи назначение, специалистите от бюрото по труда ще се погрижат да го подкрепят в процеса на адаптация на новото работно място. Те ще следят за появата на недоразумения и конфликти между човека с увредено зрение и колегите му на новото работно място