НОВИНИ

Входен тест за специалност Масаж

На 17, 18 и 19 Юни 2009 г. в сградата на НЦРС – гр. Пловдив ще се проведе входен тест на желаещите да учат част от професия „Козметика” – „Масаж”. Входният тест ще покрива различни аспекти на двигателната култура, самостоятелността, физическата сила и личностната мотивация на кандидатите, които ще бъдат оценявани от няколкочленна комисия. Успешно издържалите ще започнат професионалното си обучение от 22 юни.

 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация 11 Юни 2009