НОВИНИ

На 13 ноември 2008 година в НЦРС се отбеляза международния ден на хората със зрителни увреждания  с тематичен семинар  „Кариерно развитие на хората със зрителни увреждания”.  

На семинара присъстваха инструктори от дневните рехабилитационни центрове в страната, представители и партньори от Италианския съюз на слепите- регион Асколи Пичено, Институт Бартимеус- Холандия, Румънската асоциация на слепите, Камера Уърк, италия, СУ” Климент Охридски”, ЦСАГР, СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов”, Варна.

 Представените на семинара  материали бяха на високо ниво и засегнаха съвременни аспекти на рехабилитацията, интеграцията и професионалното обучение на зрително затруднените лица. По време на семинара беше дадена възможност за дискутиране на различни проблеми на дневните центрове.