НОВИНИ

Партньорска среща по проект STEP – IVI

СнимкаОт 11 до 14 март, 2013 г. в гр. Пловдив се проведе втората партньорска среща по проект STEP-IVI, в който НЦРС участва като партньор. Присъстваха представители на всички организации по проекта, като участниците работеха по предварително съгласувана работна програма.

Обсъдени бяха множество технически въпроси, касаещи проекта – отчети, разпространение на информация за проекта, съдържанието на листовката на проекта. Участниците бяха запознати с платформата за система за мениджмънт на обучението (LMS), съставните й части и работното пространство, както и с начина за комуникация в нея между участниците.

Основната част от дискусиите представляваше разпределението на разработваните модули между партньорските организации. Ясно се очертаха границите на започване и приклюване на даден модул, взе се решение как да не бъде допускано дублиране на теоретичен материал и се разгледа примерен разработен модул от една от организациите.

Срещата завърши с вземане на решения относно времето и мястото на следващата среща по проекта, както и за определяне на регулярна скайп-конференция за участниците, на която да бъдат дискутирани изникващи въпроси.