НОВИНИ

ПРОЕКТ „SENSNET“

    Основните SensNet дейности са:
Разработване на материали за обучение за професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и/или зрителни увреждания. Ще бъдат създадени програми за обучение по ергономия (осветление и достъпност); достъп до култура и достъп до информация и комуникация;
Създаване на онлайн платформа за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със слухови и зрителни увреждания.
Курсове за обучение на професионалисти.
Организация на две мултипликационни събития в Унгария и Франция.
Резултати:
Най-важните резултати от проекта са:

  1.  Създаване на Европейска академия, която осигурява обучение за професионалисти, работещи с възрастните хора със зрителни и/или слухови увреждания.

  2.  Създаване на европейска общност за обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора със зрителни и/или слухови увреждания.

Проектът включва седем партньори от шест различни европейски страни: Испания, Франция, Холандия, Италия, България и Великобритания.
 

 

 

 Официален сайт на проекта