НОВИНИ

Нова придобивка за НЦРС и за всички зрително затруднени лица в страната

На 09.06.2009 г. Националния център за рехабилитация в гр. Пловдив се сдоби с ново и изключително полезно и необходимо оборудване – голям Брайлов принтер Braille Embosser 4Waves Pro и необходимите за него консумативи на обща стойност приблизително 20 000 Евро – значима придобивка не само за нуждите на центъра като ресурсен център за производство на Брайлови материали за зрително затруднените лица, преминаващи обучение тук, но и за Дневните рехабилитационни центрове на територията на цялата страна.

Брайлов принтер


Освен стойността на самият принтер и разходите по доставката му, холандската фондация-партньор Force поемат финансирането на обучението на техник, който да обслужва това оборудване. Предвижда се той да замине на тридневно обучение в Швеция в края на месец август, а разходите по престоя и пътуването му се поемат от Force.
Новото оборудване ще даде възможност на Националния център в Пловдив значително да разшири своята дейност в областта на Брайловите издания. В тригодишен срок се предвиждат отпечатването на Брайлови буквар за деца и за възрастни, на различни учебници, на материали от научно-практически конференции и на списания за нуждите на хиляди зрително затруднени деца и възрастни от цялата страна.