НОВИНИ

Нови два курса по начална компютърна грамотност

На 11 май 2009 г. в НЦРС започна втория за годината курс по начална компютърна грамотност за зрително затруднени лица, продължил отново три седмици. Той следваше стандартната учебната програма и в него взеха участие 6 зрително затруднени лица. Нов елемент беше обучението на 2 учители по начална компютърна грамотност, единият от които се обучаваше изцяло за работа с програма JAWS за нуждите на лица с нулево зрение, а другият се беше насочил към работа с лица с остатъчно зрение. Курсът приключи успешно и на 8 юни започна третият подобен курс за тази година, отново с участието на 8 зрително затруднени лица.