НОВИНИ

Нови дидактични материали в НЦРС

  Агенцията за хората с увреждания финансира проект на НЦРС „Разработване на дидактични материали за обученията по зрителна рехабилитация и полезни умения“. По проекта са разработени дидактичните материали Геоборд 1 и 2; два албума с модели и методика за работа с пособията. Предстои да се проведе семинар с инструктори от Дневните центрове, на който те ще бъдат обучени да работят с пособията. Всеки Дневен център ще получи комплект от дидактичните материали.

Геоборд 1 – дидактично пособие

Сн.1.  Геоборд 1 – дидактично пособие

 

Сн. 2. Модел от албума, изработен върху Геоборд 1