НОВИНИ

Посещение на колеги от френския институт за рехабилитация на зрително и слухово затруднени лица Монтеклер

От 12 до 19 май на посещение в НЦРС бяха петима колеги от институт за зрително и слухово затруднени лица Монтеклер, намиращ се в гр. Анже, Франция. Те бяха тук като втора посещаваща група в рамките на спечелен от тях проект за обмен на опит между специалисти, работещи в сферата на обучение и рехабилитация на лица със зрителни затруднения. Програмата им включваше посещение на Детската градина за глухи деца в гр. Пловдив, посещение на изложбата на Предприятията на лица-инвалиди в Пловдивския панаир, посещение на Училището за кучета-водачи за незрящи лица в гр. София, посещение на Дневния център за рехабилитация в гр. Сливен и на Регионалната организация на ССБ в същия град, посещение на Социалния учебен професионален център в гр. Пловдив.

       

Основна част от програмата заемаше, разбира се, посещение и разглеждане на сградата, материалната база и учебните кабинети на НЦРС, работните срещи по въпросите на учебните програми по основна рехабилитация, програмите за професионално обучение, техническите помощни средства, работа със семействата и интегрираните ученици, продуктите и резултатите от международните проекти на двете организации. Колегите от Монтеклер представиха и своите програми по мобилност и ориентиране, технически средства, осигуряване на достъпност на средата, както и техния личен продукт – специален софтуер за диагностика и рехабилитация на остатъчно зрение.