НОВИНИ

От втори до пети ноември 2009 г. в Националния център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив се проведе първият семинар на партньорите в международния проект ICFproVIP по програма Леонардо да Винчи на ЕС.
   
Целта на проекта е  проучване и разработване на прецизен инструмент за подкрепа на зрително затруднените лица чрез прилагането на стандартизиран европейски инструмент за оценка - Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето /МКФ/. Пряката цел на срещата в Пловдив бе информиране за начините на прилагане на МКФ като средство за оценяване рехабилитацията на ЗЗЛ във всяка партньорска организация и взимане на решение дали партньорите трябва да вземат участие в разработването на МКФ от страна на СЗО като инструмент за в бъдеще.
    Участниците в проекта са организации, работещи в областта на обучението на ЗЗЛ от Дания, Германия, Франция, Румъния, Ирландия, Холандия и НЦРС от България. На срещата партньорите представиха своя досегашен опит в работата си с МКФ
.
    На следващата партньорска среща холандската организация
VISIO
ще представи курса си за обучение, който предстои да бъде тестван, адаптиран и приложен с държавите-партньори.