НОВИНИ

Годишна инф.  кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 29 май в град Пловдив, в рамките на Годишна информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  експерти от ОП РЧР и евродепутати, посетиха на място НЦРС. На представителите на Оперативната програма и европейската комисия беше изнесена презентация във връзка с дейностите по проект „Разкриване на дневен център за хора с увреждания към НЦРС”. Бяха обсъдени най-често срещаните трудности и предизвикателствата при изпълнението на проекта, след което експертите и евродепутатите имаха възможността да наблюдават занятията, застъпени в програмата на проекта. 

 

На 30 май в град Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”, се откри фотоизложба под надслов „Те направиха първата крачка и успяха” в рамките на същата кампания.  На събитието присъстваха представители на Министерството на Труда и Социалната Политика, Народното събрание, Европейската комисия, Община Пловдив. Вероника Кертикова, представител на бенефициентите по ОП РЧР,  представи пред медиите и широката общественост същността и дейностите по проект „Разкриване на дневен център за хора с увреждания към НЦРС”, а Добромир Колев, от страна на целевата група, сподели личните си впечатления като участник в проекта.