НОВИНИ

Erasmus+ logo with European Union flag

  От 1 декември 2015 г. НЦРС е партньор по проект KA201-2015-012 – STAII-VIT, финансиран по програма Еразмус + - Стратегически партньорства.

  Координатор на проекта е BFW Duren, Германия. Другите партньори са организации от Румъния и Италия, работещи със зрително затруднени и невиждащи курсисти. По проекта ще бъде разработена методика за физическо обучение на зрително затруднени лица по различни видове спорт. Двама инструктори от НЦРС ще бъдат обучени в BFW Duren за прилагане на методиката на практика. С методиката ще бъдат запознати спортните клубове на зрително затруднените в България.

  Проектът е с продължителност 2 години.