НОВИНИ

Erasmus+ logo with European Union flag

  От 1 септември 2015 г. НЦРС е партньор по проект KA201-2015-012 - INCLUTECH, финансиран по програма Еразмус + - Стратегически партньорства.

  Координатор на проекта е Synscenter Refsnæs, Дания. Другите партньори са организации от Румъния, Италия, Унгария, работещи със зрително затруднени ученици и с ученици с дислексия. По проекта ще бъдат разработени методики за обучение на невиждащите, зрително затруднените ученици и учениците с дислексия по 4 програми – роден език, чужд език, математика и музика. Ще бъде издаден Каталог на добрите практики за социално включване на деца с увреждания.

  Проектът е с продължителност 2 години.