НОВИНИ

Курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения

От 13 септември до 26 ноември 2010 г. в НЦРС Пловдив се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL). В курса бяха включени хора със зрителни затруднения от цялата страна, които усвоиха нови знания в рамките на 4 модула от текущата версия на учебната програма - Syllabus 5.0.

       ecdl_3

Курсът приключи с изпит за придобиване на ниво Core по стандарта ECDL. На изпита се явиха 8 души. Резултатите показаха много добра подготовка и отлични постижения на участниците. Всички освен един, бяха преминали вече нивото Start. А сега той положи изпити на всичките седем модула.

Можем да поздравим шест от участниците с пълните дипломи Core и да им пожелаем успешна реализация в областта на информационните технологии.

Този тип дипломи са безспорно най-разпространеният измерител на компютърни умения в  Европа и в света. Преведен е на 41 езика и се ползва в над 140 страни.