НОВИНИ

Курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения

От 5 до 30 юли 2010 г. в НЦРС Пловдив се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL). В курса бяха включени хора със зрителни затруднения от цялата страна, които усвоиха нови знания в рамките на 3 модула от текущата версия на учебната програма - Syllabus 5.0. Курсът приключи с изпит за придобиване на сертификат START по стандарта ECDL.

       ecdl_2

На изпита се явиха 10 души. Резултатите показаха много добра подготовка и отлични постижения на участниците.
Този тип дипломи са безспорно най-разпространеният измерител на компютърни умения в  Европа и в света. Преведен е на 41 езика и се ползва в над 140 страни.