НОВИНИ

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ
ЗА КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Обучение по ECDL

От 2 Ноември до 2 Декември се проведе курс за придобиване на европейски сертификат за компютърни умения (ECDL). В курса бяха включени хора със зрителни затруднения от цялата страна, които усвоиха нови знания в рамките на 3 модула от текущата версия на учебната програма - Syllabus 5.0. Курсът приключи с изпит за придобиване на сертификат START по стандарта ECDL. Този тип дипломи са безспорно най-разпространеният измерител на компютърни умения в  Европа и в света. Преведен е на 41 езика и се ползва в над 140 страни.