НОВИНИ

Семинар за Брайлово ограмотяване на масови учители

 На 10 юни 2009 г. в НЦРС – гр. Пловдив започна организирания от Българската Асоциация за обучение на зрително затруднени деца Семинар за Брайлово ограмотяване на масови учители. Неговата продължителност е четири работни дни, а ръководител е проф. д. п. н. Владимир Радулов от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Десет учителя от цялата страна ще бъдат обучавани на Брайлово четмо и писмо за подпомагане на зрително затруднените интегрирани ученици в българските училища.