Учени от Джорджия конструираха раница с изкуствен интелект за незрящи, благодарение на която те може вече да нямат нужда от куче-водач или виждащ придружител. Устройството е оборудвано с малък компютър вътре в раницата и със специални камери, монтирани в жилетка, които да дават картина на околната среда. Системата разпознава улични знаци, светофари, препятствия, велосипеди, коли, тревни площи и други обекти. Информацията, заедно със съвети и адио известия, се преобразува в речеви сигнали и достига до незрящия чрез блутут слушалка. Умната раница работи с батерия, позволяваща ползване до  8 часа.

През 2020 г. екип на НЦРС извърши скрининг на зрението на деца от предучилищна възраст в детски градини от град Пловдив. Тестването се извърши със специален апарат – Авторефрактометър,  дарен на НЦРС от Лайънс клубовете в град Пловдив. Авторефрактометърът показва веднага отклонения от нормалното зрение по 6 показателя:

Българският младежки червен кръст предоставя една много полезна възможност на всички лица, желаещи да се обучат в правилата на предоставяне на първа помощ при инциденти и внезапно настъпили събития. Курсовете се провеждат онлайн, безплатни са и достъпни за всички, като за всеки успешно преминат курс Вие получавате сертификат.

Системата се намира ето тук: https://e-training.redcross.bg/ Сред темите на курсовете са такива актуални въпроси като Курс по първа долекарска помощ, Управление на стреса, Умения за живот, Хигиена, Здравословен начин на живот и др.

Във видеото по-долу можете да видите как да се регистрирате в системата. 

https://fb.watch/4pk51ywioX/

 

Вероника Кертикова-Тъпчева

От  м. Октомври 2020 г., НЦРС участва в проект “EARLY” – „Ранна интервенция”, финансиран по програма Еразмус+ наЕС.

Целта на проекта  е да благоприятства обмена на практики между различни организации в Европа по методологии, инструменти и подкрепа за слепи или слабовиждащи деца.

Подобен обмен в Европа ще позволи на професионалистите да подобрят своите знания в подкрепа на тези деца с цел подобряване на тяхната автономност, социално включване и социално участие в обществото.  Участниците в този проект, са професионалисти, включително социални работници, специалисти по рехабилитация (инструктори по мобилност, инструктори за ежедневни умения), психолози, професионални специалисти, терапевти, ортоптисти.

Дейностите ще включват 2 мобилности. Първата мобилност в Анже (Франция) ще даде възможност на участниците да подобрят знанията си за различните практики в Европа. Втората мобилност във Виена (Австрия) ще представи различни клинични случаи за добро разбиране на най-добрите практики на ранен етап на интервенция при деца със зрителни увреждания.

В проекта участват организации от Хърватска, Италия, Франция, Австрия и България. Координатор е Институт Монтеклер – Анже-Франция.

От м. Ноември 2020 НЦРС участва в две-годишен международен проект T4VIS In3D – „Обучение на зрително затруднени курсисти – Въвеждане в 3D  принтирането”, финансиран по програма Еразмус+.

Целта на проекта е подобряване на дигиталните умения на зрително затруднени курсисти.

Проектът ще се развие в два етапа:

  1. Обучение на обучители в 3D принтиране, така че да натрупат опит в 3D технологията и да могат да разработват тактилни обучителни материали.
  2. Провеждане на кратък курс по 3D технологията за заинтересувани зрително затруднени курсисти.

В проекта участват още 5 Институции за обучение на зрително затруднени лица от Германия, Австрия, Испания, Дания и Италия.

Координатор на проекта е BFW Duren – Германия.