Мултидициплинарно изследване, проведено от учени от Колежа „Тринити“ в Дъблин, Ирландия, е открило нов потенциален обект за лечение на дегенерация на ретината. В работата си те са установили, че определен протеин (SARM1), асоцииращ се с клетъчно увреждане на невроните, може също да играе роля в развитието на дегенерацията на ретината.

Изследването, включващо екпсерти от Учебното заведение по медицина, биохимия и имунология, генетика, микробиология и технологии „Тринити“, е публикувано съвсем наскоро в списанието „Съюз за живите науки“.

Световната здравна организация (СЗО) и организации на хората с увреждания са изготвили  насоки за подхода на държавите при справянето с кризата, причинена от COVID - 19 и отражението й върху правата на хората с увреждания. Насоките са обобщени в практически ръководства и са представени от г-жа Каталина Девандас, Специален докладчик на ООН по правата на хората с увреждания.

В прикачените файлове са практическите ръководства - nasoki BG.doc и IDA Bg.docx

Google пуска ново приложение за Android. То позволява на хора с увредено зрение да имат брайлова клавиатура на телефоните си.

Приложението не изисква допълнителен хардуер, за да работи. То е част от системата TalkBack, която е вградена в Android.

По този начин и самата брайлова клавиатура е интегрирана в операционната система и това ѝ позволява да работи с всички приложения. Клавиатурата може да се използва за писане на имейли, отговор на съобщения, за социални мрежи и всички полета за въвеждане на текст, на които потребителят може да попадне.

Брайловата клавиатура може да се активира чрез функцията за смяна на езика на нормалната клавиатура. На екрана ще се показват шест брайлови точки, които потребителят трябва да натисне, за да въведе различните символи.

Тя ще се предлага за всички устройства, които използват Android 5.0 или по-нов. Клавиатурата вече се пуска поетапно за потребителите и може да се активира от менюто за Достъпност в настройките на телефона. Първоначално ще поддържа само английски език, но постепенно Google ще добавя още езици.

Източник: Vesti.bg

В днешната ера на съвременните технологии, много устройства, джаджи и програми са изградени, за да направят живота ни по-лесен и по-удобен. Докато по-новите иновации бяха предназначени за забавление, някои компании извеждат технологиите на следващо ниво, като включват високо ниво на помощ и се надяваме да направят промяна в живота на хората, които се нуждаят най-много.

„За съжаление не мога да посоча нито един град като идеално подходящ за хората с увреждания, затова се опитваме да осигурим тази независимост на хората със зрителни увреждания“, сподели Джейлан в CNN.

Съгласно Заповед N РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед N РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването К. Ананиев, НЦРС гр. Пловдив продължава да работи под дистанционна форма на обучение и консултиране. Тя включва телефонна и онлайн форми на комуникация, социални мрежи, електронна поща и приложения като Вайбър, Скайп и др. Приканваме всички наши ползватели и свързани с тях лица да се свързват с нас по посочените начини.  Интернет форумът на Центъра остава също на разположение, като е постоянно обновяван от нашите експерти. Обмисля се възобновяването на дневната форма на обучение, която ще приема формата на индивидуални обучения на курсисти – зрително затруднени лица, техните семейства, експерти. Арт-галерията към НЦРС, намираща се в подлез Археологически, гр. Пловдив (Подлеза на Понеделник пазара) също продължава да работи, при стриктно спазване на противоепидемични мерки.