момент от прожекцията на филма На 16.5.2019 г. Националният център за рехабилитация на слепи проведе първата по рода си филмова прожекция, интерпретирана за зрително затруднени лица. Инициативата се проведе в рамките на проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР, Процедура „Равни шансове“.

 

 

момент от прожекцията на филма На прожекцията присъстваше гост-демонстратор от ЦСРИ „Светлина“, гр. София, който интерпретира класическата екранизация „Усещане за жена“ от 1992 г. с Ал Пачино, получил награда Оскар за изиграната от него роля на незрящ армейски полковник. Близо 30 зрителнозатруднени лица получиха възможността пълноценно да изживеят филма, потапяйки се във фабулата и атмосферата му, и разбирайки го в степен, която до този момент не бяха постъпили. Колегата от ЦСРИ „Светлина“ обучи експерти от НЦРС, които ще осъществяват и за в бъдеще подобни прожекции на популярни филми, интерпретирайки ги за клиентите на НЦРС.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 14.02.2019 г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

На нея присъстваха Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, Веска Събева - председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

На 12.02.2019 г. се проведе среща на Министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с Омбудсмана на РБългария, представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: „Системата ни убива всички“ и „Системата ни убива“, представител на СЗО за България.

Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участниците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от Министерството на здравеопазването за лицата, преминали през системата на ТЕЛК след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018 г.

Предложението за Наредба за медицинската експертиза и шестмесечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК можете да прочетете тук.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.

Приложение 2 Приложение 2а