Фонд Социална закрила (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика уведомява зрително затруднените лица, че все още е налице отпуснат финансов ресурс за закупуване на следните следните помощно-технически средства:

- диктофон/плейър

- електронен видеоувеличител

Средствата се отпускат във връзка с Компонент 2 „Подкрепа за активния и независим начин на живот на  хора с трайни зрителни увреждания“ по откритата процедура за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ.

Новият BrainPort Vision Pro е второ поколение помощно средство за орално електронно виждане, което осигурява електро-тактилна стимулация за подпомагане на напълно слепи пациенти в ориентация, мобилност и разпознаване на обекти като помощно средство към другите помощни средства като белият бастун или кучето-водач.

BrainPort Vision Pro превежда цифрова информация от носима видеокамера в нежни модели на електрическа стимулация на повърхността на езика. Потребителите чувстват движещи се на мехурчета шарки на езика си, които се научават да тълкуват като формата, размера, местоположението и движението на обектите в тяхната среда. Някои потребители го описват като способност да „виждат с езика си“.

Резултатът от опита за лечение на наследствени форми на слепота вероятно ще стане ясен до един месец.

Учените докладват, че са използвали инструмента за генно редактиране Crispr-Cas9 за първи път в тялото на човек – нова разработка в опитите за повлияване на ДНК с цел лечение на болести.

Компаниите, извършили опита, съобщиха, че в Офталмологичния Институт Каси към Орегонския Университет по здравето и науката в Портланд са провели процедура над пациент в опит да повлияят наследствени форми на слепота. Не се съобщават подробности за пациента или за датата на операцията му.

Вероятно ще отнеме месец преди да се установи дали процедурата е подействала за възстановяване на зрението му. Ако първите няколко опита се окажат безопасни, докторите планират да тестват техниката над 18 деца и възрастни.

В България дисциплината „Ориентиране“ е застъпена за първи път в Държавния институт за слепи през 1920 г. Тя е заимствана от програмата на Виенския кралски институт за слепи и се преподава в началния курс. През 1945 г. във Варненското училище за слепи се въвеждат отделни занятия по ориентиране. В основата им било заложено слуховото ориентиране и целели развитието само на слуховия анализатор.

През 1977 г. се провежда първия кратък курс по ориентиране и мобилност, който е изцяло теоретичен. Ръководи го проф. Владимир Радулов. Така страната ни става първа сред бившите социалистически страни, въвела обучение по тази дисциплина.

През 1978 г. в бившата ГДР са изпратени първите двама български учители на обучение по ориентиране и мобилност. Това са Стефан Стефанов и Спас Кожухаров. След връщането си Спас Кожухаров започва преподаване на тази дисциплина във Варненското училище за деца с нарушено зрение. Той с право може да бъде наречен първият български учител по ориентиране и мобилност.

Новата пилотна програма на производителя на играчки беше вдъхновена от сляп предприемач, който се научи да изгражда комплекти Lego с помощта на приятел.
Това, което започва като мил жест между двама приятели, прераства в игра за промяна на играта от компания за играчки, за да направи шедьоврите си по-приобщаващи.

Lego обяви новата си пилотна програма „Lego Audio and Braille Building Instructions“, която включва използването на технология за изкуствен интелект, за да направи опита си за игра по-достъпен за тези с увреждане на зрението.