На 16.7.2020 г. в сградата на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на филма „Да срещнеш Джо Блек“. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на посетителите и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на още такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.

Проф. Радулов изнася своя докладНа 2.07.2020г. в Бест Уестърн Сити Хотел в гр.София се проведе работна среща, като част от проекта „Визия за Зрение“.

    Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

   От българска страна взе участие сдружение РЕТИНА БЪЛГАРИЯ.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

На 25.6.2020 г. в НЦРС се проведе обучително-информационно събитие по проект VIVA, изпълняван по програма Erasmus+ в партньорство с още 7 организации от цяла Европа. На него младите зрително-затруднени лица, които взеха участие в първото обучение в социално предприемачество и развиване на съответните компетенции и умения, се превърнаха на свой ред в обучители, като споделиха със свои зрително затруднени връстници целта и идеята на проекта, както и основните знания, които получиха в досегашното си участие.

На 16.6.2020 г. в сградата на НЦРС се проведе адаптирана за зрително затруднени зрители прожекция на филма „Хвани ме, ако можеш“. Събитието бе посрещнато с голям интерес от страна на зрително затруднените лица и се проведе при стриктни мерки за безопасност в контекста на извънредната ситуация в страната.

Предстои провеждането на нови такива събития, следете сайта ни за новини и съобщения.