На 30 май 2019 г. от 19,00 часа в Културен център - музей "Тракарт" ще се състои премиерата на книгата "Феникс“" от Иван Янев.

Любовта е несправедлива понякога. Това осъзнава главният герой в романа „Феникс“ на Иван Янев. Разочарован, Ян се бори с чувствата към жените от миналото си. Съществена за него е обаче една друга неправда – схемата за трафик на човешки органи, която е прикрита чрез привидната хуманност на евтаназията. Борбата не спира дотук, защото той се сблъсква с безизходицата на една бежанка и дъщеря ѝ. Лейла и малката Амира са притиснати от проливната немилост както на институциите, така и на своите сънародници. Майка и дъщеря са принудени да избягат от мюсюлманските порядки на родината си. По пътя те са премръзнали от болка и разочарование. Ян ги намира треперещи до едно кафене, кани ги вътре и им купува чай и храна. Не чаят ги сгрява, а топлината на неговата доброта. Ян се застъпва за тяхната кауза, но докъде ще стигне и ще успее ли да им помогне? При наличието на немалко опожаряващи битки ще се размърдат ли сред пепелищата крилата на надеждата и новото начало?

 На 30 май 2019 г. в гр. Пловдив, Археологически подлез (т. нар. Подлез на Понеделник пазара) се откри първата по рода си Художествена галерия с произведения на изкуството, дело на напълно незрящи и зрително затруднени творци от цяла България. Инициативата е част от проект на Националния център за рехабилитация на слепи, гр. Пловдив, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Равни шансове“. Проектът се фокусира върху иновативни и комплексни услуги, насочени към физическата, професионална, социална и културна интеграция на лицата със зрителни увреждания и популяризиране сред обществото на техните таланти и умения.

В Галерията са изложени образци на модерната живопис, както и художествени керамични и грънчарски изделия – пана, мозайки, отливки, човешки фигури, предмети от бита.

Живописта е представена от маслени картини от различни творци, повечето от които напълно самоуки, както и от картини, изработени чрез древната живописна техника енкаустика (рисуване чрез горещ восък).

Художествената керамика също е изработена от лица със зрителни затруднения в грънчарската работилница към НЦРС, където незрящите творци се обучават и упражняват в работата с глина и керамика.

момент от прожекцията на филма На 16.5.2019 г. Националният център за рехабилитация на слепи проведе първата по рода си филмова прожекция, интерпретирана за зрително затруднени лица. Инициативата се проведе в рамките на проект „Разширяване дейността на Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа към НЦРС – Пловдив“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР, Процедура „Равни шансове“.

 

 

момент от прожекцията на филма На прожекцията присъстваше гост-демонстратор от ЦСРИ „Светлина“, гр. София, който интерпретира класическата екранизация „Усещане за жена“ от 1992 г. с Ал Пачино, получил награда Оскар за изиграната от него роля на незрящ армейски полковник. Близо 30 зрителнозатруднени лица получиха възможността пълноценно да изживеят филма, потапяйки се във фабулата и атмосферата му, и разбирайки го в степен, която до този момент не бяха постъпили. Колегата от ЦСРИ „Светлина“ обучи експерти от НЦРС, които ще осъществяват и за в бъдеще подобни прожекции на популярни филми, интерпретирайки ги за клиентите на НЦРС.

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Приложение 2 Приложение 2а  

На 14.02.2019 г. по настояване на Национално представителните организации на и за хора с увреждания се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

На нея присъстваха Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България, Веска Събева - председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия и Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.