На 24 и 25 ноември ще се проведе водещото кариерно експо за квалифицирани кадри Career Show 2020, на което над 150 работодатели ще се срещнат онлайн с кандидати, търсещи работа и възможност за развитие. Онлайн събитието предоставя напълно ново и модерно решение чрез иновативна платформа за видео интервюта, която ще се използва за първи път в България. Чрез нея работодатели и кандидати ще се свържат с помощта на специална мачмейкинг технология, предоставяща максимално ефективно изживяване за участниците. Срещите между търсещи и предлагащи работа ще са придружени от професионална програма с високо качество и полезно съдържание – изцяло онлайн. 

Освен директни предложения за работа, Career Show 2020 предоставя програма за развитие, спорт, ИТ, високи технологии, хоби, развлечение.

Участието в събитието е напълно безплатно, но регистрацията е задължителна от тук: Регистрация. За да се включите в събитието, трябва да отговаряте на 2 от следните 3 критерии: 1. Професионален опит - минимум 2 години; 2. Висше образование - минимум диплома за бакалавър; 3. Чужди езици - отлично владеене на чужд език.

 

Вероника Кертикова-Тъпчева

Tримесечен отчет за касово изпълнение на НЦРС – Пловдив и тримесечен доклад за извършените дейности за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.

Приложение 1 Приложение 2  Приложение 3

През м. юни 2020 г. изследователи в Турция публикуваха материал относно ефектите от заразяването с Ковид-19 върху 93 хоспитализирани пациента, 20 от които, или 21.5%, са изпитали поне един от следните зрителни симптоми:

Хиперемия (зачервяване на окото) – 21.5% от пациентите

Епифора (повишено сълзотечение) – 9.7% от пациентите

Увеличена секреция (на зелена или жълта очна течност) – 6.5% от пациентите

Хемоза (оток на конюктивата) – 3.2.% от пациентите

От 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Това е резултат от съвместната работа на Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване" АД, както и от проведени срещи с всички заинтересовани страни – Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции, лечебни заведения, съсловните лекарски организации и организациите на хората с увреждания. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на пресконференция в Министерството на здравеопазването.

На 29 септември се проведе среща, организирана от Държавна агенция „Електронно управление“, с цел проверки на достъпността на уеб сайтове на административните органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги в България. От страна на НЦРС участие взе Христо Грозев, преподавател по компютърни технологии. На срещата беше обсъдена нуждата сайтовете на държавните органи да бъдат проверени и впоследствие приведени в готовност да посрещнат нуждите на зрително и физически затруднени хора. За целта беше разработен график за проверка на достъпността на тези сайтове до средата на 2021 г. Посочени бяха критериите, инструментите и способите за изпълнение на тези проверки и също така бяха уточнени начините за отчитане на резултатите.

Предвидени бяха и последващи срещи за доуточняване и стартиране на този процес.